Kanta-Häme

Koulukyyti jäi kiinni 50 metristä

Kapealta soratieltä kääntyy vielä kapeampi tie lapsiperheen kodin pihaan. Tästä koululaiset lähtevät huomennakin opintielleen. Risteyksestä on pihaan 146 ja lähimmän ala-asteen koulun portille 4 951 metriä.

Matkojen pituudet on nyt vahvistettu korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO). Ne eivät riittäneet perusteeksi 3.- ja 6.-luokkalaisen oikeuteen maksuttomaan koulukuljetukseen koko matkalle, sillä perusopetuslain mukaan raja on viisi kilometriä. Laissa ei kuitenkaan sanota, miten matka mitataan.

KIISTA POHJAUTUI Kajaanin kaupungin koulutoimen päätökseen hylätä hakemus maksuttomasta koulukuljetuksesta koko matkalle. Kaupungin mukaan siihen ei ollut oikeutta. sillä matka jäi kaupungin mittauksissa 4 951 metriin. Oikeus syntyi kuitenkin matkan vaarallisuuden perusteella, sillä osa koulumatkasta on valtatietä. Koululaisen piti tosin kävellä 850 metrin matka koulutaksin keräilypisteeseen.

Perheenisä Janne Aittamaa valitti KHO:een saakka. Hänen mielestään koulumatka on yli viisi kilometriä, sillä hän lukee matkaan myös kodin ja koulun pihatiet.

– Kyse on lapsen koulumatkasta eikä hallinnollisesta kikkailusta. Matka on metrilleen se, miten jalka liikkuu tiellä, hän sanoo.

KHO katsoo tuoreessa päätöksessään, että koulumatka ulottuu kotiportilta koulun portille. Sen mukaan kodin tai koulun välitöntä pihapiiriä ei tule koulumatkaa mitattaessa pääsääntöisesti ottaa huomioon. Kyse on niin sanotusta vuosikirjapäätöksestä, eli KHO katsoo ratkaisulla olevan yleistä merkitystä.

KUNTALIITON erityisasiantuntija Leena Pöntynen arvioi, että KHO:n linjaus vaikuttaa ainoastaan yksittäistapauksiin, kun ollaan lähellä kilometrirajoja, ja koti voi sijaita kaukana tiestä.

Hänen mukaansa useimmissa kunnissa matka mitataan tontin reunasta siitä kohtaa, jossa tontille vievä tie on.

Isompi kysymys hänen mukaansa on se, mikä on kohtuullinen kävelymatka pysäkille tai taksin keräilypisteelle. Se herättää kysymyksiä etenkin kunnan muuttaessa kuljetussääntöjään. Tulkinta kohtuullisesta matkasta vaikuttaa kunnassa kaikkia koululaisia koskeviin ratkaisuihin. Laki ei määrittele matkaa, jonka lapsi voi kävellä.

– Olen itse miettinyt, olisiko alkuopetuksessa 1,5 kilometriä matka, joka tuntuisi kohtuulliselta matkalta bussipysäkille, josta koulumatka vasta alkaa.

Pöntynen muistuttaa, että lapsen iän lisäksi harkintaan vaikuttavat tien vaarallisuus ja monet muut asiat.

AITTAMAAN mielestä vaarana on nyt, että haja-asutusalueen koululaiset ovat eri asemassa kuin muut, sillä moni asuu yksityistien varrella. Hän myös arvioi, että KHO:n päätyminen toiselle kannalle ei välttämättä olisi taannut maksutonta koulukuljetusta koko matkalle, sillä kunnat voivat järjestellä kuljetukset parhaaksi näkemällään tavalla ja säästöpaineet vaikuttavat käytäntöihin.

KHO katsoi ratkaisussaan, että Kajaanin kaupunki täytti lainmukaisen velvollisuutensa eikä oppilas joutunut eriarvoiseen asemaan muihin verrattuna.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic