Kanta-Häme

Koulun henkilökunnan mielipide: Hykin yläkoulu tarvitsee uudisrakennuksen

Hämeenlinnan yhteiskoulun yläkoulua on käyty pitkään parakeissa Hätilänmäellä. Kuva: Lassi Puhtimäki

Hämeen Sanomat uutisoi 23.1.2019, että Hämeenlinnan yhteiskoulun (Hyk) vanhan rakennuksen purkupäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Valituksen on tehnyt kaksi yksityishenkilöä. Heidän mielestään rakennuksen purku merkitsisi historiallisesti arvokkaan kaupunkikuvan ja rakennuksen turmelemista sekä rakennetun ympäristön perinne- ja kauneusarvojen hävittämistä.

Vanha Hyk on terveysriski

Hykin vanha rakennus on poissa käytöstä jo kolmatta lukuvuotta. Rakennuksessa koulua käyneet yläkoulun oppilaat ja opettajat pystyttiin sijoittamaan viereisiin parakkeihin silloin, kun alakoulun oppilaat ja opettajat pääsivät siirtymään peruskorjattuun Tuomela-rakennukseen.

Yläkoulun väistöön pääsyä odoteltaessa useat oppilaat ja opettajat oireilivat sisäilman takia eivätkä voineet työskennellä rakennuksessa vaan joutuivat vaihtamaan koulua tai siirtymään erillisiin väistötiloihin.

Sisäilmaongelmat aiheutti sädesieni. Saataisiinko rakennus remontoimalla varmasti kuntoon? Pidämme vanhan rakennuksen korjaamista merkittävänä terveysriskinä.

Vanhat tilat eivät vastaa nykyisiin vaatimuksiin

Vanhan rakennuksen tilat eivät ole helposti sovellettavissa nykypedagogisiin vaatimuksiin. Tuomela-rakennuksen korjauksessa päädyttiin nykyaikaistamaan vanhoja tiloja.

Lopputulos on lähtökohtiin nähden joiltain osin onnistunut, joiltain ei. Tuomela-rakennus oli muun muassa heti valmistuessaan liian pieni.

Alakoulu on tarvinnut koko ajan lisätilaa parakeista, eli osa alakoulun oppilaista on työskennellyt erillään muusta alakoulusta. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista.

Hykin vanha rakennus oli liian pieni yläkoululle jo silloin, kun sen käytöstä sisäilmaongelmien takia luovuttiin. Vanhan rakennuksen remontoiminen ei toisi vaadittua lisätilaa.

Ylipäänsä pidämme ongelmallisena lähtökohtana sitä, että yhtenäiskoulu eskareista yhdeksänsiin luokkiin asti toimii erillisissä rakennuksissa.

Yhtenäiskoulujen tarkoitus on mahdollistaa aitoa yhteistyötä eri-ikäisten lasten ja nuorten välillä. Se hankaloituu merkittävästi, jos olemme fyysisesti erillämme.

Uudisrakennus ei ole kalliimpi vaihtoehto

Yläkoulun käyttöön suunnitellun uudisrakennuksen ja Hykin vanhan rakennuksen korjaamisen on arvioitu tulevan kustannuksiltaan samanhintaisiksi.

Käytännön kokemusta on kuitenkin siitä, että vanhan korjaus on tullut itse asiassa kalliimmaksi kuin uuden rakentaminen.

Esimerkiksi Tuomela-rakennuksen korjauskustannukset lopulta ylittivät rakentamatta jätetyn uudisrakennuksen kustannukset.

Arki väistötiloissa on haastavaa

Hykin yläkoulun käyttämät parakit ovat sisäilmaltaan puhtaat mutta eivät taivu toiminnallisuudessaan nykykoulun vaatimuksiin.

Toisekseen ne ovat väliaikaisiksi tarkoitettuja ja kevyesti rakennettuja mutta ovat seisseet melko tarkkaan jo kuusi vuotta paikallaan. Ne alkavat vähitellen rapistua ja vaatia kunnostusta.

Monenlaisista poikkeusratkaisuista on vuosien myötä tullut osa koulun normiarkea. Parakeissa ei ole ruokalaa, joten koko koulu ruokailee pelkästään Tuomela-rakennuksen ruokasalissa. Se on mitoitettu pelkästään eskarilaisille ja alakoululle. Ahdasta on ja kiirettä pitää.

Yläkoululla ei ole käytössään myöskään sisäliikuntasalia, vaan oppilaat kuljetetaan busseilla Elenia-areenalle ja takaisin.

Jos Hykin vanha rakennus korjataan, niin nyt jo tiedämme, että sen liikuntasali on oppilasmäärään nähden liian pieni, mikä aiheuttaa turvallisuusriskejä. Sali ei ylipäänsä vastaa tämän päivän liikunnanopetuksen tarpeita.

Alueelle vaaditaan pysyvä väestönsuoja elokuuhun 2023 mennessä

Jos nyt tehtyjä valituksia ei vedetä pois vaan ne käsitellään hallinto-oikeudessa sekä mahdollisesti sen jälkeen korkeimmassa oikeusasteessa, valitusprosessi kestänee vuosia, pahimmillaan jopa viisi vuotta.

Elokuussa 2023 parakit tulevat olleiksi kymmenen vuotta nykyisellä paikallaan. Sen jälkeen ne katsotaan pysyviksi rakennuksiksi, ja alueelle tarvitaan väestönsuojatilat.

Uudisrakennushanke oli suunniteltu ja aikataulutettu niin, että parakeista oltaisiin voitu luopua ennen elokuuta 2023, todennäköisesti jo elokuussa 2022.

Mitä nyt tapahtuu? Rakennetaanko paikalle pysyvä väestönsuoja ja koulutyö jatkuu rapistuvissa parakeissa määrittelemättömän pitkään?

Vai päättääkö kaupunki alkaa korjata vanhaa rakennusta huolimatta siitä, että se on sekä terveysriski, taloudellinen riski että huono pedagoginen ratkaisu?

Vetoomuksemme

Uudisrakennuksen suunnitteluhanke on ehditty käynnistää, ja sen eteen on tehty paljon työtä. Valitusprosessin takia suunnittelu on nyt pysäytetty.

Kuka tästä valitusprosessista oikeasti hyötyy? Priorisoimmeko esteettiset ja historialliset arvot vai lapset ja nuoret eli yhteiskuntamme nykyisyyden ja tulevaisuuden?

Entä kumpi on tärkeämpää: sädesientä sisällään hautovien seinien säilyttäminen ja kaupunkikuvan pysyvyys vai oppilaiden ja henkilökunnan terveys sekä tarkoituksenmukaiset, nykyisen opetussuunnitelman tavoitteita palvelevat tilat?

Tällä hetkellä peruskoulua käyvästä ikäluokasta on moni joutunut kasvamaan päiväkodista asti sisäilmaltaan epäterveissä rakennuksissa ja erilaisissa väistötiloissa.

Hämeenlinnan yhteiskoulua on suunniteltava pedagogisista tarpeista eikä kulttuurihistoriallisista arvoista tai henkilökohtaisista mieltymyksistä käsin.

Siksi vetoamme valituksen tehneisiin yksityishenkilöihin ja pyydämme heitä vetämään valituksensa pois.

Vetoamme samalla myös kaupungin viranhaltijoihin, luottamushenkilöihin ja päättäjiin sekä pyydämme, että Hämeenlinnan yhteiskoulua koskevassa kaupungin päätöksenteossa oppilaiden etu tulee otetuksi huomioon ja henkilökunnan mielipide kuulluksi.

Toivomme pääsevämme pian jatkamaan keskeytynyttä uudisrakennuksen suunnittelua.

Toivotamme teidät tervetulleiksi tutustumaan koulumme arkeen sekä niihin realiteetteihin, joiden varjossa koulutyötä Hätilässä tällä hetkellä tehdään ja on jo pitkään tehty.

 

Hämeenlinnan yhteiskoulun henkilökunta

(52 allekirjoittajaa)

 

Lue myös: Yhteiskoulun purkuluvasta valittaneet: ”Väitettyä sisäilmaongelmaa ei todistettu”Hämeenlinnan yhteiskoulun purkamisesta valitettu hallinto-oikeuteen (31.1.2019) [TILAAJILLE]

Lue myös: Hallinto-oikeuteen tehty valitus Hämeenlinnan yhteiskoulun purkuluvasta kuohuttaa kouluväkeä (31.1.2019) [TILAAJILLE]