Kanta-Häme

Koulut eivät saa vaatia rahaa vanhemmilta – Juteinin koulun teatteriretki peruttiin

Apulaisoikeusasiamies linjasi, että perusopetuksen tulee olla ilmaista. Vanhemmilta ja oppilailta vaaditaan yhä enemmän talkoohenkeä.
Aleksi Rantala, Touko Heikkilä (oik.), Ilona Rounala (vas.) ja Ellen Kukkasniemi osallistuvat mielellään koulun diskojen järjestämiseen. Viidesluokkalaiset aloittivat luokkaretkirahaston kartuttamisen myymällä mausteseoksia ja villatuotteita. Kauppa onkäynyt mukavasti. Kuva: Pekka Rautiainen
Aleksi Rantala, Touko Heikkilä (oik.), Ilona Rounala (vas.) ja Ellen Kukkasniemi osallistuvat mielellään koulun diskojen järjestämiseen. Viidesluokkalaiset aloittivat luokkaretkirahaston kartuttamisen myymällä mausteseoksia ja villatuotteita. Kauppa onkäynyt mukavasti. Kuva: Pekka Rautiainen

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölösen lokakuinen päätös torppasi Juteinin koulun 3-4 -luokkalaisten elokuvaretken. Pölönen antoi kolme kanteluratkaisua, jotka liittyivät peruskoulun maksuttomuuteen.

Hattulan yhtenäiskoulun rehtori Minna Kallio välitti AOA:n ratkaisun perusopetuksen johtoryhmälle ja pyysi käymään asiaa läpi opettajien kokouksissa.

Kallion mukaan kouluilla on aina korostettu opetuksen maksuttomuutta, mutta ratkaisun jälkeen on selkeämpää rajata koulun toimintaa.

Rehtorin mukaan pienten paikkakuntien koululaiset ovat riippuvaisia kalliista bussikuljetuksista toisin kuin kaupunkilaislapset. Hän esittääkin toiveen ilmaisesta seudullisesta bussikortista vastaaviin tilanteisiin.

– Olisi hienoa viedä lapsia teatteriin tai taidemuseoon, mutta bussikyyti maksaa noin 400 euroa, eikä kouluilla ole varaa tällaisiin kuljetuskustannuksiin. Päälle tulevat vielä mahdolliset pääsymaksut, Kallio sanoo.

– Retkien järjestäminen käy kouluille aina vain vaikeammaksi, Hattulan yhtenäiskoulun apulaisrehtori Marko Seppälä lisää.

Perusopetuksen maksuttomuudesta säädetään perustuslaissa, perusopetuslaissa sekä perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Vanhemmat voivat rahoittaa koulun retkiä, mutta sen on oltava vapaaehtoista ja varat on käytettävä kaikkien oppilaiden hyväksi.

Oppilailla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintaan huolimatta siitä, onko hänen huoltajansa osallistunut varojen keräykseen vai ei.

Koulujen toimintaa kavennetaan

Joitakin Hauhon yhtenäiskoulun retkiä on toteutettu vanhemmilta kerättyjen pienten avustusten turvin. Rehtori Pekka Paappanen on harmissaan Pölösen linjauksesta. Siinä ei hänen mukaansa luoteta koulujen harkintakykyyn ja sillä kavennetaan koulujen toimintaa.

– Varmasti kouluissa pidetään lasten ja perheiden puolia. Kyllä me harkitsemme, mikä on viisasta.

Retket saattavat kaatua jatkossa kuljetuskustannuksiin, ellei koulu löydä niihin rahoitusta muulla tavoin.

Unholaan saattavat jäädä myös Hauhon yhtenäiskoulun talviset lasketteluretket, jotka ovat toteutuneet vanhempien avustamana. Koulu on saanut sovittua laskettelukeskukselta alennetut hinnat ja samalla on kannustettu rinteeseen lapsia, jotka eivät muuten laskettele.

Vaihtoehtoina maksulliselle vaihtoehdolle on ollut useampi ilmainen talviliikuntalaji.

Apulaisoikeusmies antoi ratkaisunsa myös vastaavanlaiseen liikuntapäiviä koskevaan kanteluun, joissa oli maksuton ja maksullinen vaihtoehto. Tämä jakaa oppilaat niihin, joilla on mahdollisuus maksaa osallistumisesta ja niihin, joilla tätä mahdollisuutta ei ole. Kunnilla on velvollisuus olla luomatta käytäntöjä, jotka voivat lisätä lasten epätasa-arvoa.

Touko Heikkilä ja Ilona Rounala kertovat, etteivät viidesluokkalaiset ole vielä luokkaretkikohdettaan päätääneet. Viidesluokkalaiset saavat tänä vuonna järjestettäväkseen yhden diskon, jonka tuotoilla luokka kartuttaa retkikassaa.

Vanhempainyhdistykset koulun apuna

Rengon koulun rehtori Marianne Penttilä kertoo, että heidän koulussaan on jo vuosia ollut periaatteena, ettei vanhemmilta kerätä rahaa yksittäisiä retkiä varten, joten Pölösen linjaus ei aiheuta mitään muutoksia koulun toimintaan.

– Koulun toiminta ei saa aiheuttaa vanhemmille mitään taloudellisia paineita. Monet perheet ovat tänä päivänä taloudellisesti kovilla, eikä koulu saa näitä paineita lisätä, Penttilä painottaa.

Miten sitten onnistuvat kouluilta luokkaretkien ja leirikoulujen järjestäminen? Kiitos kuuluu koulujen vanhempainyhdistyksille, joita rehtorit vuolaasti kiittävätkin.

– Meillä on erittäin aktiivinen vanhempainyhdistys, joka järjestää lapsille toimintaa. Aktiiviset vanhemmat tekevät paljon talkootyötä lastensa eteen ja yhdistys kustantaa joka kevät luokkaretket oppilaille, Penttilä kiittelee.

Ilman vanhempainyhdistystä jäisi Rengossa koululaisilta Penttilän mukaan bussiretket tekemättä.

Kallion mukaan myös erilaiset järjestöt kuten 4H-yhdistys, kulttuurituottajat ja urheiluseurat järjestävät kouluille työpajoja ja ohjelmaa. Paappanen kiittelee Hauhon yrittäjiä, jotka tukevat koulua eri tavoin muun muassa materiaalilahjoituksilla.

Luokkaretken eteen kannattaa nähdä vaivaa

Juteinin koulun apulaisjohtaja Samu Rinne kertoo, että viidennen luokan alussa vanhemmat saavat valita osallistuvatko varainkeräykseen ja valita millä keinoin rahaa lähdetään oppilaiden kanssa keräämään. Vaikka joku vanhempi ei talkoisiin osallistuisi, koulu huolehtii, että kaikki lapset pääsevät mukaan retkelle.

Juteinin koulun kuudesluokkalaiset Ellen Kukkasniemi ja Aleksi Rantala kertovat, että he ovat keränneet rahaa luokkaretkeä varten järjestämällä diskoja.

Viidesluokkalaiset ovat Ilona Rounalan ja Touko Heikkilän mukaan aloittaneet rahan keräämisen myymällä mausteseoksia ja villatuotteita.

Koululaiset ovat yhtä mieltä siitä, että luokkaretkeä varten kannattaa puurtaa.

– Olisi aika kamalaa, jos luokkaretkeä ei olisi, Rounala summaa. HÄSA.