Kanta-Häme

Koulutien turvallisuus huoletti jo

Hattulaan Mierolanpellon alueelle suunnitellun uuden alakoulun liikennejärjestelyt herättävät huolta, vaikka sekä koulun että sen piha-alueen suunnittelutyö on vasta alkamassa.

Juteinitalossa järjestettiin keskiviikkona Hattulan keskeisten alueitten osayleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus, jossa tuli puheeksi myös Jokisen puutarhan tilalle kaavaillun koulun liikenneturvallisuus.

Osayleiskaavassa ei käsitellä koulun alueen tarkkoja järjestelyjä, mutta tekninen johtaja Janne Teeriaho piti saatuja kommentteja silti tervetulleina.

– Totta on, että Rahkoilan suunnalta Parolaan tullessa vastassa on kaksi siltaa, joille ei kevyen liikenteen väylää saada. Mutta lapsille järjestetään turvallinen koulutie, se on ilman muuta selvää, Teeriaho sanoi.

Sama koskee myös koulun lähikatuja ja esimerkiksi Kalliolantietä, jonka läpikulkuliikenne huolestutti tilaisuuteen osallistuneita. Teeriahon mukaan suunnittelutyö on vasta alkamassa, mutta kulku koululle ja sieltä pois mietitään huolella.

Työ alkoi vuonna 2008

Uuden koulun paikka on yksi lukuisista muutoksista, joita keskeisten alueitten osayleiskaavaan on tehty sen jälkeen, kun kaavaehdotus oli ensimmäisen kerran nähtävillä.

Koska kyse on ”vähäistä suuremmista” korjauksista ja muutoksista, kaavaehdotus on parhaillaan uudelleen nähtävillä. Siitä voi jättää muistutuksia tammikuun loppuun saakka.

Janne Teeriaho toivoo, ettei uusi nähtävilläolo- ja lausuntokierros toisi enää kovin paljon muutoksia ehdotukseen.

– Tämä kaavatyö tuli vireille vuonna 2008, ja se on nyt pyritty tekemään niin valmiiksi kuin mahdollista. Toivottavasti se hyväksytään pian, sillä esimerkiksi asemakaavan ajantasaistaminen odottaa tämän valmistumista, Teeriaho sanoo.

Suurimmat muutokset ensimmäiseen kaavaehdotukseen verrattuna koskevat Kanungin aluetta, josta on poistettu suuri työpaikka-aluevaraus sekä Hurttalan peltoaukean reunoja, joista on poistettu rakentamisalueita.

Lisäksi esimerkiksi suojelualuevarauksia ja ulkoilureittimerkintöjä on tarkennettu.

Kaavan tähtäin on vuodessa 2030–2040, ja siksi se sisältää runsaasti asuinaluevarauksia, joita ei ole tarkoituskaan toteuttaa lähitulevaisuudessa. (HäSa)

Mainos