Kanta-Häme

Kouluverkosta riitti puhetta Janakkalassa. Isot yhtenäiskoulut hirvittävät joitakin kuntalaisia, samoin kyläkoulujen lakkautussuunnitelmat.

Kunnalla on edessään päätös historiansa suurimmasta investoinnista. Kaikki janakkalalaiset eivät kannata isoja koulukeskuksia eikä kyläkoulujen lakkauttamista.
Leppäkosken koulun sali täyttyi viranhaltijoista, luottamushenkilöistä ja kuntalaisista, kun kunta järjesti kuulemistilaisuuden koulusuunnitelmista. Seisomassa sivistysjohtaja Jouni Wilpola.

Kaksi tuntia osoittautui liian lyhyeksi ajaksi torstai-iltana, kun janakkalalaiset kokoontuivat pohtimaan kouluverkon uudistamista ja uusien koulukeskusten rakentamista.

Pohjana keskustelulle oli sivistyslautakunnan elokuinen esitys kouluverkosta, johon kuuluisi kaksi isoa koulukeskusta ja kolme pienempää koulua. Isot koulut tulisivat Turenkiin ja Tervakoskelle, ja pienemmät koulut jatkaisivat Harvialassa, Leppäkoskella ja Viralassa.

Neljälle pienelle koululle sivistyslautakunnan esitys merkitsisi lopettamista. Näitä kouluja ovat Vähikkälän, Tanttalan, Heinäjoen ja Tarinmaan koulut.

– Kyse on Janakkalan historian suurimmasta investoinnista, kunnanjohtaja Tanja Matikainen sanoi tilaisuuden aluksi.

Äskettäin tuli julkisuuteen Inspiran selvitys kustannuksista ja siitä, miten investointi vaikuttaisi kunnan talouteen. Siinä kokonaisratkaisun kustannukset olivat nousseet jo 90 miljoonaan euroon.

Kunnanvaltuutettu Ari Laivola (kok.) sanoi, ettei kunnalla ole varaa tällaiseen investointeihin.

– Puolustan kyläkouluja viimeiseen saakka, hän vakuutti.

Liisa Pirnes kysyi, kuinka paljon kunnan veroprosentti nousee tämän investoinnin takia. Talous- ja henkilöstöjohtaja Jenni Jokela sanoi, että Inspiran selvityksen mukaan veroprosenttia ei tarvitsisi korottaa.

Inspiran suositteleman mallin mukaan koulukeskukset rakennettaisiin leasing-rahoituksella.

Tilaisuudessa käytettiin eniten puheenvuoroja kolmesta aiheesta: Haukankallion erityiskoulusta, yhtenäiskoulujen muodostamisesta ja – tietenkin – kyläkouluista.

Haukankallion erityiskoulu toimii Leppäkosken koulun yhteydessä. Oppilaita on yhteensä 27 ala- ja yläasteella. Esityksen mukaan yläastelaiset, joita on tällä hetkellä kymmenen, siirrettäisiin Turengin kouluun.

Tilaisuudessa moni vastusti suunnitelmaa.

– Sille on syynsä, miksi nämä oppilaat käyvät erityiskoulua. Kaikki lapset eivät yksinkertaisesti pärjää isossa koulussa. Tuntuu siltä, että asian valmistelijoilla on sellainen henki, kuin erityiskoulu olisi rangaistussiirtola, ihmetteli Reijo Ahonen, joka esittäytyi kuuden lapsen isäksi.

Kehittämispäällikkö Jaana Koski selitti, että kyse on myös erityisopetuksen resurssien nykyistä tasapuolisemmasta kohdentamisesta ja siitä, että suuntaus nykyään on se, ettei oppilaita erotella eri kouluihin kykyjensä tai ominaisuuksiensa perusteella.

Koulukeskukset olisivat yhtenäiskouluja, jotka kattaisivat kaikki tasot esikoulusta 9.-luokkalaisiin ja lukiolaisetkin vielä päälle. Tämä herätti huolta ja kysymyksiä.

Kuinka esikoululaiset ja alaluokkalaiset pärjäävät haistattelevien ysiluokkalaisten kanssa?

Turengin yhteiskoulun rehtori Mika Saarinen ja muut virkamiehet lohduttivat, että lapsia ne ovat ysiluokkalaisetkin kiroilusta huolimatta, ja sitä paitsi koulut voidaan suunnitella solumaisiksi niin että rauha säilyy.

Monella kylällä on oltu aktiivisia kouluverkkoasiassa. Anu-Riikka Vainio Tanttalasta esitteli kyselyä, jonka kylien asukkaat olivat tehneet ehdotettuun Itä-Janakkalan kouluun liittyen.

Kysely paljasti, että jos Tanttalan ja Heinäjoen koulut lopetetaan, kyläläisten joukossa olisi paljon kannatusta Itä-Janakkalan uudelle koululle, joka sijoitettaisiin Mallinkaisille.

– Ei Itä-Janakkalaa voi jättää kokonaan ilman koulua, Vainio totesi – ja sai raikuvat aplodit.

Projektipäällikkö Harri Turunen vakuutti, että Itä-Janakkalan koulu on mukana kouluverkkoesityksessä, vaikkei se siellä kunnolla näykään.

Pikkukoulujen puolesta puhuivat varsinkin opettaja Johanna Sahila Jokimaalta ja kyläkouluaktiivi, kunnanvaltuutettu Suvi Pesonen (kesk.) Vähikkälästä.

– Opettajan ammattitaito on kaiken avain, eivät koulun sisätilat. Tutkimusten mukaan ulko-opetus parantaa oppimista ja hyvinvointia, Sahila sanoi. Hän siis kyseenalaisti muunneltavien oppimisympäristöjen tarpeellisuuden.

Vähikkäläläiset olivat ilmeisen tyytymättömiä illan antiin, sillä he marssivat joukolla ulos salista ennen tilaisuuden päättymistä Suvi Pesosen ja Heikki Sauvalan johdolla.

Sisäilmaongelmista puhuttiin aika vähän siihen nähden, että juuri niiden takia Turengin ja Tervakosken koulujen uudistamisella on niin kiire.

Turengin koulun pitkäaikainen opettaja Minna Nordström sanoi, että lukujärjestys joudutaan nykyään laatimaan sen mukaan kuka jaksaa missäkin tilassa työskennellä. Pedagogisille ratkaisuille ei ole ollut tilaa.

– Olen saanut olla onnellisten tähtien alla, mutta vierestä on tippunut kollegoja. Monen jaksaminen on koetuksella, Nordström sanoi. HÄSA

Neljä koulua lakkautettaisiin

Turengin nykyisen koulun pihapiiriin rakennetaan koulukeskus ja liikuntahalli, valmis noin 2022.

Tervakosken yhteiskoulun tontille rakennetaan koulukeskus ja liikuntahalli, valmis 2024.

Heinäjoen koulu lakkautetaan kesällä 2022. Oppilaat Turengin koulukeskukseen.

Tarinmaan koulu lakkautetaan kesällä 2022. Suurin osa oppilaista Turengin koulukeskukseen, osa Viralan kouluun ja osa Tervakosken kouluun.

Vähikkälän koulu lakkautetaan kesällä 2025. Oppilaat Tervakosken koulukeskukseen.

Tanttalan koulu lakkautetaan kesällä 2022. Oppilaat Leppäkosken kouluun.

Haukankallion erityiskoulun yläkoululaiset siirtyvät Turengin koulukeskukseen sen valmistuttua 2022. Haukankallion alakoulu jää Leppäkosken koulun yhteyteen.

Lisäksi mietitään Itä-Janakkalan koulun perustamista Mallinkaisille. Siinä tapauksessa Heinäjoen ja Tanttalan alueiden oppilaat siirtyisivät sinne.

Kouluverkkoesitys menee kunnanhallituksen käsiteltäväksi 9.10.

Valtuuston on määrä päättää kouluverkosta ja koulukeskusten rakentamisesta kokouksessaan 12.11.

Kuntalaiset voivat lähettää mielipiteitään asiasta kunnan kirjaamoon. Palautetta voi antaa myös otakantaa.fi-palvelun kautta.

Päivän lehti

26.9.2020

Fingerpori

comic