fbpx
Kanta-Häme

Kuka näistä on seurakunnan seuraava kirkkoherra? – Lue, miten kolme kärkiehdokasta vastaa viiteen tiukkaan kysymykseen

Kimmo Reinikainen Kuva: -
Kimmo Reinikainen Kuva: -

Kimmo Reinikainen

Ylöjärven seurakunnan kirkkoherra

1. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tärkein tehtävä ja miksi?

1. Seurakunta toimii pyhän paikkana, ja on Jumalan ja uskon pohtimisen sekä lähimmäisenrakkauden paikka. Se puhuu Jumalasta, arkisena ja tavallisena asiana. Samalla se on ihan tavallinen ihmisten yhteisö.

2. Millä keinoilla kirkkoherrana aiot hidastaa tai estää kirkosta eroamista?

2. Seurakunnan pitää olla toisaalta rohkea, toisaalta vakaa. Rohkeus liittyy sellaisten keinojen etsimiseen, jolla pystymme kohtaamaan jokaisen seurakuntalaisen vähintään kerran vuodessa. Vakaus siihen, että meillä on oma tehtävämme ja roolimme kaupungissa. Taikatemppuja ei ole, kaikkien palvelujen tuottajaksi ei voi ryhtyä. Meillä on hieno sanoma, sen tekeminen ymmärrettäväksi muuttuvassa yhteiskunnassa on jatkuva haaste.

3. Kirkon taloustilanne kiristyy. Mistä kirkkoherrana olet valmis ensimmäisenä luopumaan? Mistä et missään tapauksessa luovu?

3. Toivoisin, että luopumiskeskustelu ei ole nollasummapeliä. Tiukat tilanteet synnyttävät luovia ratkaisuja. Olen varma, että voisimme löytää yhdessä monia ratkaisuja, jotka varmistavat olennaisen toiminnan jatkumisen. Seurakuntalaisten osallistuminen on tässä keskustelussa keskiössä. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus.

4. Millainen johtaja olet?

4. Haluan olla avoin ja oikeudenmukainen johtaja. Työn pitää olla läpinäkyvää. Haluan kehittää keskustelukulttuuria ja samanarvoisuutta. Vastuuta on jaettava reilusti ja luottamuksella. Kirkkoherran pitää järjestää aikaa, että hän voi olla läsnä työyhteisön keskellä. Kirkkoherra on hallinnollinen johtaja eli mahdollistaja. Haluan kehittää hallintoa suoraviivaisemmaksi ja madaltaa hallintorakenteita. Olen myös kokenut ja hyvä pappi.Haluan seurakunnan johtajana olla puhumassa todellisesta vahvuudestamme eli Kristussanomasta. Se tarkoittaa ihan tavallista mutta selkeää puhetta Jumalasta.

5. Miksi kolmen kärkikirkkoherraehdokkaan joukossa ei ole yhtään naista?

5. Kysymys sukupuolten tasa-arvosta on kipeä kirkossamme edelleen, Espoon piispanvaalista huolimatta. Kirkossa tehdään toistuvasti ajattelemattomia ratkaisuja. Onneksi päinvastaisiakin esimerkkejä on, Kallion kirkkoherran vaalissa loppusuoralla oli vain naisehdokkaita. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa ratkaisut on kuitenkin tehtävä. Olen jäävi ja tietämätön vastaamaan tähän.

Kuva: Aarne Ormio
Heikki Toivio.

Heikki Toivio

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kehityskappalainen

1. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tärkein tehtävä ja miksi?

1. Tehtävä on elää seurakuntalaisten iloja ja suruja yhdessä heidän kanssaan, kastaa, vihkiä ja siunata hautaan sekä kokoontua seurakunnan tiloissa ja muualla kaupungissa yhteen jumalanpalveluksiin ja muihin tilaisuuksiin. Näissä kaikissa tulee kuulua evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Lähetystyö ja palveleminen ovat jokaisen seurakuntalaisen tehtäviä. Seurakuntaa rakentavat kaikki sen jäsenet armolahjoillaan.

2. Millä keinoilla kirkkoherrana aiot hidastaa tai estää kirkosta eroamista?

2. Seurakuntalaisten palaute on otettava tosissaan. Seurakuntaan muuttaneet tulee kutsua tervetulotilaisuuteen kerran vuodessa. Paras keino taistelussa eroavia vastaan on seurakunnan tyytyväiset jäsenet. Palautteen keräämisen tulee olla systemaattista ja uusia avauksia tulee tehdä yhteistyössä jo mukana olevien seurakuntalaisten kanssa.

3. Kirkon taloustilanne kiristyy. Mistä kirkkoherrana olet valmis ensimmäisenä luopumaan? Mistä et missään tapauksessa luovu?

3. Kaikkia rakennuksia ei ole pakko omistaa. Entistä enemmän tulee toimia vuokrakiinteistöissä. Työntekijöiden eläköityessä tulee tarkoin harkita, voidaanko heidän työnsä korvata ilman uuden työntekijän palkkaamista. Työnkuvia pitää muokata toimivammiksi ja joskus myös yhdistellen eri työntekijöiden työnkuvia. Jumalanpalveluksista ei voida luopua.

4. Millainen johtaja olet?

4. Johtajana olen kuunteleva ja yhdessä toimiva. Uskon toimivien tiimien voimaan. Haluan nostaa työntekijöiden ammatillista osaamisen tasoa kannustamalla koulutukseen. Haluan rohkaista myös kokeiluihin, jotka eivät aina onnistu. Virheistä pitää ottaa opiksi ja kerätä jatkuvasti palautetta.

5. Miksi kolmen kärkikirkkoherraehdokkaan joukossa ei ole yhtään naista?

5. Alussa 13 hakijan joukossa oli kaksi naista. Miksi he eivät ole enää mukana, sitä pitää kysyä seurakuntaneuvostolta.

Teijo Peltola.

Teijo Peltola

Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen apulaisjohtaja

1. Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan tärkein tehtävä ja miksi?

1. Seurakunnan tärkein tehtävä on välittää hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta ja kantaa vastuunsa lähetystehtävästä. Tehtäväänsä seurakunta toteuttaa kokoontumalla jumalanpalvelukseen, palvelemalla ja tukemalla avun tarpeessa olevia, huolehtimalla kristillisestä kasvatuksesta ja tukemalla seurakuntalaisia elämää.

2. Millä keinoilla kirkkoherrana aiot hidastaa tai estää kirkosta eroamista?

2. Unelmoin kirkosta, joka on avoin, ulospäinsuuntautunut, rukoileva, vieraanvarainen, rakenteeltaan joustava ja ilmapiiriltään lämmin osallisuuden yhteisö. Toimet, joilla tähän päästään liittyvät työyhteisön osaamisen johtamiseen ja seurakuntalaisten osaamisen hyödyntämiseen. Totta pitää puhua, mutta tappiomielialaa ei tule luoda. Hämeenlinna-Vanajan seurakunta on osa kirkkomme kokonaisuutta ja muutoksen johtaminen tulee tapahtua samaan suuntaan hiippakunnan muiden seurakuntien kanssa.

3. Kirkon taloustilanne kiristyy. Mistä kirkkoherrana olet valmis ensimmäisenä luopumaan? Mistä et missään tapauksessa luovu?

3. Olen valmis johtamaan talouden kiristymisestä johtuvan priorisointityöskentelyn, valmistelemaan, esittelemään ja toimeenpanemaan tarvittavat päätökset, mutta leikkauksiin liittyvät päätökset teen työyhteisöä kuullen ja luottamushenkilöiden kanssa näkemyksen muodostaen. Seurakunta ei voi luopua jumalanpalveluksista, kristillisestä kasvatuksesta, diakoniasta eikä lähetystyöstä.

4. Millainen johtaja olet?

4. Olen johtajana kokenut, osallistava ja läsnä oleva muutosjohtaja. Minulla on hyvä paineensietokyky. Minulla on vuosien johtamiskokemus sekä Suomesta että ulkomailta. Kokemukseni monikulttuurisista työyhteisöistä kehitysyhteistyössä ja lähetystyössä näkyvät johtamistyössäni. Kouluttaudun johtajana jatkuvasti ja osaamisen johtaminen on keskeinen teema johtamistyössäni.

5. Miksi kolmen kärkikirkkoherraehdokkaan joukossa ei ole yhtään naista?

5. Asiaa kannattaa kysyä valinnan tehneiltä. Olen ollut toteuttamassa monia rekrytointeja ja uskon, että tässäkin rekrytoinnissa meitä hakijoita on arvioitu monesta kulmasta.

 

Seurakunta järjestää kaikille avoimen vaalipaneelin tiistaina 28.5. kello 18 Poltinahon seurakuntatalossa. Paneelin juontaa puhetaidon kouluttaja, pastori Antti Mustakallio.

 

Menot