Kanta-Häme

Juttusarja: Kuka on vastuussa ilmastonmuutoksesta?

– Ilmastonmuutos ei ole sellainen asia, josta joku ei olisi vastuussa, toteaa filosofian tutkija Lauri Lahikainen.

Aivan näin yksinkertainen vastuukysymys ei kuitenkaan ole. Tampereen yliopistossa työskentelevä Lahikainen julkaisi viime kesänä väitöskirjansa, jossa hän tarkasteli yksilön vastuuta ilmastonmuutoksessa.

– Yksi ilmastonmuutokseen vaikuttava määräävä tekijä on globaali kapitalismi, joka puolestaan vaikuttaa paljon siihen, kuka ja miten ilmastonmuutokseen voi vaikuttaa.

Lahikainen toteaa, että ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii nykyisen fossiilisien polttoaineiden ja talouskasvun varaan rakennetun elämäntavan purkamista. Kyse ei ole pelkästään siitä, että päästöjä pitää vähentää, vaan myös siitä, että yhteiskunnan rakenteen pitää mahdollistaa päästöjen vähentäminen.

– Se vaatii elämän muuttamista.

 

1 Ei pelkkä ympäristöongelma

Lahikaisen mielestä ilmastokeskustelussa on kaksi ongelmaa.

Ensimmäinen niistä on ilmastonmuutoksen kehystäminen ympäristöongelmaksi. Tällöin se rinnastuu helposti ihmisten mielissä esimerkiksi puiden hakkuisiin eli asiaksi, joka tapahtuu ja jonka jälkeen elämä jatkuu.

Ilmastonmuutos ei vaikuta kuitenkaan pelkästään asioihin, jotka ymmärretään ympäristönä.

– Se uhkaa ihmisten terveyttä ja henkeä ja tekee meidän ja etenkin lapsiemme ja lastenlapsiemme elämästä vaikeaa.

Lahikainen epäileekin, että monet ihmiset eivät välttämättä ole ymmärtäneet, mistä ilmastonmuutoksessa on kyse.

 

2 Kukaan ei ole tehnyt omaa osaansa

Toinen ongelma on ihmisten typistäminen ilmastokeskustelussa pelkiksi kuluttajiksi. On totta, että tulevaisuudessa ihmiset eivät voi syödä lihaa päivittäin tai lentää lentokoneella nykyiseen malliin, ellei näiden toimintojen tuottamisesta pystytä tekemään kestävää.

Ihmiset ovat kuitenkin ennen kaikkea yhteisönsä jäseniä, ja myös heidän vaikutuksensa näkyy siellä.

Päästöjen kokonaislaatuinen vähentäminen ei onnistu pelkästään yksilötasolla, vaan se vaatii yhteiskunnan muuttumista. Vähäpäästöisen elämäntavan edistäminen julkisesti on kuitenkin jotain, mitä kaikki voivat tehdä.

– Vastuumme on vaikuttaa kaikissa rooleissamme: vanhempana voimme puhua asiasta lapsillemme, työelämässä pyrkiä muuttamaan työpaikan käytäntöjä, opettajina kertoa asiasta oppilaille, Lahikainen kertoo.

Yhdestä asiasta hän kuitenkin varoittaa.

– Täytyy varoa sanomasta, että ratkaisut olisivat helppoja. Ilmastovastuu ei tule valmiiksi. Kukaan ei voi sanoa jossain vaiheessa, että olen hoitanut oman osani. HÄSA

Artikkeli on 10-osaisen Ilmassa-juttusarjan avausosa. Juttusarjassa pureudutaan ilmastonmuutokseen eri näkökulmista.

Lue myös: Ilmassa-sarjan toinen osa: Kun ilmasto ahdistaa