Kanta-Häme

Kuka pääsee virkavapaalle?

Hämeen Sanomat uutisoi hiljattain Seminaarin koulun rehtorin virkavapaasta. Virkavapaata koskevat käytännöt vaihtelevat kunnittain.

Hämeenlinnan henkilöstöjohtaja Anne Iijalainen, onko työntekijöiden virkavapaan pituudelle rajoituksia?

– Emme myönnä virkavapaata silloin, jos hakija ottaa vastaan vakituisen työn jostain muualta. Kaupungin ohjeistuksen mukaan vapaa myönnetään lähtökohtaisesti enintään vuodeksi, mutta myös kahden vuoden virkavapaata voidaan harkita. Se on harkinnanvaraista.

– Vuoden enimmäispituus on Hämeenlinnan oma käytäntö, mutta aika yleinen kunta-alalla.

Miksi enimmäiskesto on juuri vuoden?

– Se on kunta-alalla vanha käytäntö. Ehkä siinä on katsottu, että siinä ajassa ehtii päästä tehtävään sisälle ja pystyy sitä täyspainoisesti hoitamaan.

– Vapaata voi hakea myös lyhyemmäksi ajaksi, kuten muutamaksi kuukaudeksi tai puoleksi vuodeksi.

Millä perusteella virkavapaata voidaan myöntää?

– Esimies harkitsee tapauskohtaisesti, voidaanko oma palveluntuotanto turvata ja aiheuttaako vapaa siihen ongelmia. Tuoko henkilö palatessaan mukanaan esimerkiksi sellaista tietoa tai osaamista, mitä meillä ei ennestään ole olemassa? Virkavapaa voidaan evätä, jos siitä esimerkiksi aiheutuisi haittaa.

Haetaanko jollakin alalla vuorovapaata muita useammin?

– Palkattomia virkavapaita Hämeenlinnassa on myönnetty vuonna 2016 yhteensä 5 094 päivää.

– Mututuntumani on, että opetuspuolella haetaan hiukkasen enemmän kuin muilla aloilla.

Onko sijaisten löytäminen ongelma?

– Sijaisten löytäminen riippuu alasta. Sosiaali- ja terveysalalla se on vaikeaa, sillä työntekijöistä on puutetta. Mutta voi olla, että taas jossakin perustehtävässä on olemassa sijaisia. HäSa

Mainos