Kanta-Häme

Kuljetuspalveluasiakkaille harmia Kanta-Hämeen sote-kuljetusten uudistumisesta

Tampereen Aluetaksilla on ollut Kanta-Hämeessä vaikeuksia paitsi Kela-kyytien järjestämisessä myös kuljetuspalvelumatkojen välittämisessä.

Osa kuljetuspalveluasiakkaista on joutunut jonottamaan pitkään tavoittaakseen puhelinkeskuksen, osa ei ole saanut puheluita lainkaan läpi ja osalla tilatut kyydit ovat jättäneet tulematta.

Tampereen Aluetaksi alkoi tuottaa maakunnan Kela-kyytejä sekä välittää Riihimäen, Hausjärven ja Lopen sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja 1. heinäkuuta. Muissa kantahämäläiskunnissa niin sanottujen sote-kuljetusten välitys siirtyy yritykselle syyskuussa.

Tilaajakunnat reklamoivat jo kuun alussa maakunnallisesta kuljetuspalvelukeskuksesta Tampereen Aluetaksille.

– Meille on tullut viikoittain palautetta sote-kuljetuksista. Vaikeuksia on ollut lähinnä Tampereen taksipalvelukeskuksen tavoittamisessa, mutta ensimmäisellä viikolla saunakuljetusasiakkaiden kyydit jäivät saamatta, kertoo Hausjärven vs. sosiaaliohjaa Maarit Hakonen, joka vastaa ikäihmisten palveluohjauksesta.

Saunapalvelu kuuluu ikääntyneiden tukipalveluihin, ja se voidaan myöntää esimerkiksi kodin puutteellisten pesutilojen tai runsaan avuntarpeen vuoksi. Hakonen painottaa, että palvelu on erittäin tärkeä asiakkaille, joille se on myönnetty.

– Alun jälkeen saunaan on kyllä päästy ajoissa. Saunapäiviä edeltävinä päivinä on varmisteltu, että kyydit tulevat, ja me sosiaaliohjaajat olemme päivittäneet asiakkaiden sosiaaliprofiileja parhaamme mukaan, jotta taksikeskuksen asiakastiedot olisivat ajan tasalla.

Päänvaivaa on aiheutunut myös vaikeavammaisille.

Esimerkiksi Riihimäen seudun reuma-tules ry:n Facebook-ryhmän jäsenet ovat huolissaan uuden toimintamallin vaikutuksia asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen.

– Jos tilaa itselleen sote-kyydin, taksi saattaa olla jo pihaan tullessa täynnä. Silloinhan myöhästymisen mahdollisuus kasvaa, eikä yksityisyyden suoja säily. Emme me välttämättä halua, että muut kyydissä olevat saavat tietää, mistä mihinkin olemme menossa, miettivät ryhmän yhdistämät kuljetuspalveluasiakkaat Hanne Eberhardt, Tiina Hirvonen ja Tiina Mäkinen.

Asiakaan myös edellytetään tietävän kiireellisetkin menonsa ajoissa, mutta taksien saapumisaikoja on vaikea ennakoida.

– Vierailin hiljattain ystäväni luona, ja kun tilasin sieltä ohjeiden mukaisesti kuljetuksen kotiin, ensimmäinen tilaus ei mennyt jostain syystä järjestelmään. Jouduin soittamaan tilauskeskukseen uudelleen, ja lopulta paluukyyti tuli puolitoista tuntia myöhässä, riihimäkeläinen Eberhardt kertoo tuohtuneena.

Tampereen Aluetaksin hallituksen puheenjohtaja Tero Kallio myöntää, että yrityksellä on ollut vaikeuksia sote-kuljetusten välityksen aloittamisessa.

Ensimmäisten päivien ongelmat johtuivat pääosin puhelinruuhkasta, johon yritys ei osannut varautua riittävästi. Puhelujen osalta tilanne on jo pitkälti rauhoittunut.

– Uuden välitysjärjestelmän käyttöönotossakin on ollut jonkin verran ongelmia, mikä on osaltaan vaikeuttanut kuljettajien työtä ja saanut osan jopa välttämään tällaisia kyytejä, Kallio kertoo.

Kaikki kuljettajat eivät ole osanneet käyttää uusia välityslaitteita, mikä on Kallion mukaan johtunut osittain Tampereen Aluetaksin koulutuksesta.

Kallio muistuttaa, että Kanta-Häme on ollut Tampereen Aluetaksille uusi toiminta-alue. Myös alueen toimijat ja heinäkuussa käyttöön otettu toimintamalli ovat yritykselle uusia.

– Järjestämme tällä viikolla tilaisuuden, jonka tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua ja yhteisymmärrystä meidän ja alueen liikennöitsijöiden välille. Ongelmat saadaan ratkottua ennen kuin muiden kantahämäläiskuntien sote-kuljetukset tulevat meidän välitettäviksemme.

Tampereen Aluetaksi valikoitui Kanta-Hämeen sote-kuljetusten välittäjäksi kilpailutuksella. Liikennöitsijät on kilpailutettu erikseen. HäSa