Kanta-Häme

Kuljetusyrittäjät toivovat lisää joustoa työ- ja lepoaikoihin

Raskaan liikenteen kuljettajat pitävät nykyisiä lepoaikoja joustamattomia. Joustoa toivotaan esimerkiksi taukojen pituuteen.

Nykyään esimerkiksi 45 minuutin tauko voidaan jaksottaa 15 ja 30 minuutin tauoiksi. Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry:n asiantuntijapalveluiden johtaja Petri Murto kertoo, että kolme viidentoista minuutin taukoa toimisi paremmin.

– Muutos antaisi kuljettajalle paremmat mahdollisuudet suunnitella taukonsa.

Lisäksi SKAL pyrkii saamaan kuljettajalle oikeuden ajaa tavallista pidemmän vuoron ennen viikkolepoa.

– “Viikonlopuksi kotiin” on kuljettajan kannalta paljon virkistävämpi vaihtoehto kuin vapaapäivien viettäminen autossa.

SKAL on esittänyt toiveensa myös Euroopan komissiolle. Komissio kertoo aikeistaan ajo- ja lepoaika-asetuksen muuttamiseen tällä viikolla.

Poliisi pysäytti viime viikolla tekemässään tehovalvonnassa 1 030 raskasta ajoneuvoa. Vuorokauden aikana yli 300 kuljettajaa sai seuraamuksia eri rikkeistä.

Ajo- ja lepoaikarikkomuksia kirjattiin lähes 170 ja ajopiirturirikkomuksia yli 40.

Ajopiirturi on kuorma- ja linja-autoissa käytettävä laite, josta voidaan lukea esimerkiksi ajoneuvon nopeus tiettynä aikana sekä kuljettajan työ- ja taukoajat.

Ylikomisario Jouni Takala Hämeen poliisista pitää lukemia tavallisina, jos valvontaa lisätään yöaikaan.

– Poliisin valvontalinjauksessa tien päällä ei puututa minuuttien ajoaikaylityksiin, vaan rikkomusten tulee olla olennaisia tai toistuvia.

SKALin Murto huomauttaa, että löydettyjen rikkeiden määrä kertoo valvonnan tarkkuudesta. Kuljettajan on pyydettäessä esitettävä ajopiirturin keräämä data 28 päivän ajalta.

Kaikki löytyneet rikkomukset eivät siis olleet sattuneet tehovalvontapäivänä, vaan ne saattoivat olla lähes kuukauden takaa.

Murron mukaan ajopiirtureita käyttämättömät henkilöt saattavat olla yksittäisiä kuorma-autonkäyttäjiä, jotka eivät tiedä ajopiirturin käyttövelvoitteesta.

Ylikomisario Takala toteaa, että toimivaa ajoreittiä ja aikataulua voi olla vaikea yhdistää ajo- ja lepoaikaa koskevan lainsäädännön kanssa. Myöskään taukopaikat ja levon tarve eivät välttämättä osu yksiin.

– Toki ajoittain törmätään myös huonoon ajosuunnitteluun ja välinpitämättömyyteen säädöksistä.

Kuljetusliike Vuorenpään toimitusjohtaja Simo Vuorenpää huomauttaa, että lainsäädännössä näkyy, miten lait on säädetty Keski-Euroopan oloihin, eivätkä ne sellaisenaan toimi pitkien välimatkojen Suomessa.

– Jos aloittaa ajon vaikka Helsingistä pohjoiseen aamukuudelta, yhdeksän ajotuntia tulee täyteen iltapäivällä. Yritä siinä sitten nukkua Suomen valoisassa kesäillassa. Puolen yön jälkeen pitäisi olla sitten taas ajokunnossa.

Hän lisää, että esimerkiksi maanajoa ei Suomen olosuhteissa tehdä talvella lainkaan.

– Kesällä pitää tehdä koko vuoden tulot, mutta lepoajat tulevat vastaan. HäSa