Kanta-Häme

Kultaisen kädenpuristuksen hinta vaihtelee – Luottamuspulassa kunnanjohtaja voi erota ja saada rahaa

Jos luottamuspula iskee, sopimus antaa kunnanjohtajille mahdollisuuden erota itse ja saada siitä korvaus.
Kuva: Soile Toivonen
Kuva: Soile Toivonen

Kun Janakkalan kunnanjohtaja Tanja Matikainen jätti eronpyynnön virastaan ja kunnanhallitus myönsi eron kokouksessaan viime maanantaina, hallitus päätti samalla johtajasopimuksen mukaisen erokorvauksen maksamisesta.

Matilaisen johtajasopimuksen mukaan kunnanhallitus sitoutuu maksamaan hänelle kertasuorituksena 12 kuukauden palkkaa vastaavan erorahan. Matikaisen tilille napsahtaa kertalaakista reilut 100 000 euroa.

Noin puolitoista vuotta voimassa ollut uusi kuntalaki edellyttää johtajasopimusta jokaiseen kuntaan. Sopimusten tulon voidaan arvioida parantaneen kunnanjohtajien oikeusturvaa erotilanteissa.

– Johtajasopimus mahdollistaa kärjistyneen luottamuspulan hoitamisen hallitusti, jos molemmat osapuolet ovat samaa mieltä luottamuspulasta ja tilanne hyväksytään. Kuntajohtajalle maksetaan eroraha ja sillä hyvä, Suomen Kuntajohtajien yhdistyksen puheenjohtaja, Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen muotoili aiemmin Kuntalehdessä.

Tanja Matikainen on ollut myös Kuntajohtajien hallituksen jäsen ainoana kantahämäläisenä.

Lue myös: Luottamuspula johti Janakkalan kunnanjohtajan lähtöön – Matikainen kuitenkin kiistää luottamuspulan (26.11.2019)


Milloin eroraha
sitten maksetaan?

Janakkalan Matikaisen erorahassa noudatettiin sopimuksen kirjausta, jossa kunnanjohtaja erosi käydyn neuvottelun tuloksena ennen kuin kunta asetti tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanjohtajan irtisanomista tai siirtämistä muihin tehtäviin ”luottamuspulan tai muun syyn vuoksi”.

Janakkalassa onkin nyt ihmetelty syytä, miksi Matikainen lähti. Sitä eivät ole kertoneet julkisuuteen kunnanjohtaja itse eivätkä luottamushenkilöt.

Hämeenlinnan Timo Kenakkala saisi korvauksen, jos hän irtisanoutuisi ”poliittisen johdon toteaman kestämättömän ristiriitatilanteen tai luottamuspulan seurauksena”.

Riihimäen Sami Sulkon johtajasopimuksessa erokorvaus maksettaisiin monessa mahdollisessa tapauksessa: jos virkasuhteen irtisanoo työnantaja, jos Sulkko eroaisi itse luottamuspulan vuoksi käynnistetyn irtisanomismenettelyn jälkeen tai jos virkasuhde päätetään ”hyvässä yhteistyössä yhdessä sopien”.

Hattulan kunnanjohtajan Katariina Koiviston sopimukseen on kirjattu, että kunnanjohtaja sitoutuu irtisanoutumaan kahden viikon kuluessa, mikäli kunnanhallitus ja kunnanjohtaja yhdessä toteavat, ettei kunnanjohtaja nauti poliittisen johdon luottamusta ja sen johdosta on perusteltua käynnistää kuntalain mukainen irtisanomismenettely.

Lue myös: Isot erorahat ovat maailman tapa (29.10.2015)

Käytännössä johtaja jäisi ilman erokorvausta vain syyllistyttyään erittäin vakavaan rikkomukseen tai laiminlyöntiin.

Erorahaa ei makseta, jos kunnanjohtajalle annetaan kenkää kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain pykälien mukaisilla perusteilla. Tämä periaate on kirjattu Hämeenlinnan, Riihimäen ja Hattulan johtajasopimuksiin.

Janakkalan johtajasopimuksessa ei tällaista mainintaa ole.

Edellä mainitut lakipykälät tulisivat sovellettavaksi syistä, jollaisina voidaan pitää ”virkasuhteesta, laista tai määräyksistä johtuvien, virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten viranhaltijan henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi viranhaltija ei enää kykene selviytymään tehtävistään.” HäSa

Erokorvaukset

Hämeenlinna: Timo Kenakkala 6 kk palkka

Riihimäki: Sami Sulkko 8 kk palkka

Janakkala: Tanja Matikainen 12 kk palkka

Hattula: Katariina Koivisto 6 kk palkka

Kuukausipalkat:

Hämeenlinna: Timo Kenakkala 11 650 e * + vapaa autoetu max. 1200 e

Riihimäki: Sami Sulkko 9200 e

Janakkala: Tanja Matikainen 8 600 e *

Hattula: Katariina Koivisto 8 250 e *

*Palkankorotuksissa noudatetaan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusten (KVTES) valtakunnallisia yleiskorotuksia

** Virka- ja työehtosopimusten mukaiset korotukset eivät vaikuta, palkkauksen tasoa tarkastellaan vuosittain tuloskeskustelun yhteydessä