Kanta-Häme

Kunnallisilta yhtiöiltä tyrmäys jätehuollon muutokselle

Kuntien omistamien alueellisten jätehuoltoyhtiöiden johtajat lyttäävät hallitusohjelman kirjauksen, jonka mukaan kuntien vastuu jätehuollossa tulisi rajata vain asumisessa syntyvään jätteeseen.

Kymenlaakson Jäte oy:n toimitusjohtaja Kari Martikainen kritisoi elokuun lopussa Kauppalehdessä elinkeinoelämän keskusjärjestöjen ajamaa lainsäädännön muutosta. Se siirtäisi julkisen sektorin ja kuntien palvelujen jätehuollon pois kuntien järjestämisvastuulta.

Martikaisen mukaan muutos ajaisi jätehuollon kustannukset nousuun, kun jätevirrat jakautuisivat useiden toimijoiden hoitamiksi.

12 kunnan alueella mm. Hämeenlinnan seudulla toimivan Kiertokapula oy:n toimitusjohtaja Kari Mäkinen allekirjoittaa kollegan kritiikin.

– Juuri kunnalliset yhtiöt ovat voimakkaasti kehittäneet jätehuoltoa Suomessa. Muutos tuntuisi nousevina jätemaksuina sekä huonontuvana palveluna, Mäkinen uskoo.

Mäkisen mukaan Kiertokapulan oman toiminnan lisäksi varsinkin pienten, kuntien käsittelypalveluihin tukeutuvien paikallisten jätteenkuljetusyritysten toimintaedellytykset heikentyisivät.

Myös Kuntaliitto on ennakoinut, että hallitusohjelman linjaus jätehuollosta johtaisi kustannusten kohtuuttomaan nousuun ja vaikeuttaisi pienten yritysten toimintaa alalla.

Kuntien vastuulle on tällä hetkellä määritelty asumisen, terveys- ja sosiaalipalvelujen ja koulutuksen yhdyskuntajätteet, valtion, kuntien ja muiden julkisten toimijoiden yhdyskuntajäte sekä osa liikehuoneistojen tuottamasta jätteestä.

Lainmuutosta ei ole aikataulutettu. Perusteluina sille on esitetty mm. markkinoiden avaamista kilpailulle sekä kuntien tehtävien vähentämistä.

Mäkisen mukaan jätehuolto on edullisempaa juuri kunnallisesti järjestettynä.

– Kunnalliset jäteyhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia. Me emme jaa osinkoja.

Kari Mäkisen mukaan yhdyskuntajätteen osuus on kolmisen prosenttia kaikesta jätteestä. HÄSA

Päivän lehti

7.4.2020