Kanta-Häme

Kunnanhallitus sivuutti Määttäsen velat

Kunnanjohtajaksi valitun Pekka Määttäsen (kesk.) henkilökohtaisia talousongelmia ei käsitelty Hausjärven kunnanhallituksen tiistaisessa kokouksessa. Hallitus päätti jättää lisälistalla olleen pykälän käsittelemättä äänin 5-4.

Sivistystoimenjohtaja Markku Torttilan päätösesitys oli, että kunnanhallitus olisi pyytänyt Pekka Määttäseltä kirjallisen selvityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Lisälistan pykälän sisältöä ei ole luettavissa kokouksen pöytäkirjassa. Äänestys asiasta löytyy työjärjestyksen käsittelystä, mutta sen yhteydessä ei kerrota mitään pykälän asiasisällöstä.

Markku Torttila vakuuttaa, ettei kyseessä ole asian salailu vaan normaali käytäntö. Jos lisälistalla kokoukseen tuotava asia päätetään syystä tai toisesta jättää käsittelemättä ja palauttaa valmisteluun, pykälä jää pois pöytäkirjasta.

– Vaikkei pykälää käsitelty tiistaina kunnanhallituksessa, tulen valmistelemaan sen uudelleen seuraavan kokouksen esityslistalle. Viime kädessä kunnanhallituksen puheenjohtaja kuitenkin päättää mitä listalle otetaan ja mitä ei, Markku Torttila toteaa.

Torttila vakuuttaa, että myös pöytäkirjasta puuttuvan pykälän sisältö on julkinen. Sen saa luettavakseen erikseen pyytämällä.

Lisäpykälässä selostetaan Hämeen Sanomien 12. elokuuta julkaisemaa artikkelia, joka paljastaa Pekka Määttäsellä olevan Varsinais-Suomen ulosottovirastossa ulosotossa 69 918 euroa.

Esittelytekstissä todetaan, ettei ulosottovelka muodosta varsinaista estettä kunnanjohtajan tehtävään valinnalle, vaikka onkin ilmennyt jälkikäteen.

Tekstissä todetaan: ”Voidaan tietysti spekuloida sillä, olisiko tuo pitänyt haastattelutilanteessa ilmoittaa vai ei. Mitään lakisääteistä velvollisuutta tähän ei ole ollut.”

Kuntalain mukaan kunnan johtavat viranhaltijat ovat vasta 1.7.2017 lähtien velvollisia ilmoittamaan merkittävän varallisuutensa ja vastaavasti velkansa.

Maskun yhteysjohtajana työskentelevä Pekka Määttänen valittiin huhtikuussa Hausjärven kunnanjohtajaksi. Kunnanhallitus esitti yksimielisesti virkaan Aleksi Heikkilää. Kohua ja epäsopua herätti, kun kunnanvaltuuston äänestyksessä ilmeisesti osa hallituksen jäsenistä äänestikin Pekka Määttästä.

Nykyinen kunnanjohtaja Aleksi Heikkilä jättää tehtävänsä lokakuun lopussa.

Kunnanvaltuuston päätöksestä valita Määttänen on valitettu ja valituksen käsittely on vielä kesken. HÄSA