Kanta-Häme

Kunnat esittävät kouluvalituksia kumottaviksi

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen on valitettu kahdesta kuluneen kevään koulupäätöksestä. Yhdeksän henkilöä on valittanut Janakkalan päätöksestä lakkauttaa Löyttymäen koulu, ja viisi henkilöä on tehnyt valituksen Hattulan päätöksestä lakkauttaa Rahkoilan koulu.

Molemmissa kunnissa kunnanhallitus lausuu, että valitus pitäisi hylätä. Janakkalan ja Hattulan valittajat ovat vaatineet myös lakkautuksen täytäntöönpanon kieltoa. Molempien kuntien kunnanhallitukset puolestaan katsovat, että vaatimus on perusteeton.

”Kuulemistilaisuus liian myöhään”

Janakkalan valittajat katsovat, ettei kunta ollut varannut kuntalaisille vaikutusmahdollisuutta, että se oli jättänyt tiedottamatta asiasta ja jättänyt myös kuulematta kuntalaisia.

Esimerkiksi kuulemistilaisuus järjestettiin valittajien mukaan liian myöhään. Lisäksi kunta ei ollut heidän mielestään huolehtinut saadun palautteen vastaanotosta eikä käsittelystä.

Lisäksi valituksessa pidetään kahta kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsentä eli Ari Laivolaa ja Jyrki Nummenpäätä esteellisinä, koska he asuvat Tanttalan koulupiirissä ja valittajien mukaan hyötyisivät Löyttymäen koulun lakkauttamisesta.

Niin ikään valituksessa arvostellaan muun muassa sitä, ettei kunta ole tehnyt kouluverkkoselvitystä ennen Löyttymäen koulun lakkautuspäätöstä.

”Kunta tiedotti tarpeeksi”

Janakkalan kunnanhallituksen lausunnon mukaan kunta on antanut asiassa vaikutusmahdollisuuksia ja tiedottanut asiasta riittävästi.

Kunta ei ollut erikseen ilmoittanut asian vireilläolosta, kuten hallintolain 41 pykälä vaatii, mutta kunnanhallitus lausuu, ettei se ollut tarpeellistakaan, koska asia oli muuten ollut julkisuudessa paljon esillä.

Lautakunnan jäsenten esteellisyysväitettä kunta pitää perusteettomana.

”Päätökset oikeassa järjestyksessä”

Hattulan valituksessa katsotaan, ettei koulun lakkautuspäätöstä ole tehty laillisesti. Kunta kuitenkin lausuu, ettei toimivallan ylitystä ole tapahtunut eikä oppilaaksiottopäätöksiä ole tehty virheellisessä järjestyksessä.

Kunta katsoo myös, että viranomaisen toiminta on ollut julkisuuslain mukaista.

Myös Hattulassa valittajat pitävät kahta päätöksentekijää esteellisinä. Kunta katsoo, etteivät valtuutetut, autoilija Aarre Lindeman ja luokanopettaja Pirkko Lokinperä ole saaneet mitään hyötyä tai taloudellista etua koulun lakkautuspäätöksestä.

Valittajat katsovat, ettei kunta ole ottanut päätöksenteossaan huomioon sen vaikutusta opetusjärjestelyihin eikä kuntalaisten elinympäristöön. Kunta lausuu, että vaikutukset on otettu huomioon. (HäSa)

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic