Kanta-Häme

Kunnat kritisoivat työmarkkinatuen maksuja, Hämeenlinnan seutu pyrkii edistämään uudistuksia

Hämeenlinnan seudulla pyritään vaikuttamaan työllisyyden hoidon kokonaisuudistukseen.
Hämeenlinnan seudun kunnat haluavat muutosta työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kuva: Lassi Puhtimäki

Hämeenlinnan seudun kunnat haluavat vaikuttaa työllisyyden hoidon kokonaisuudistukseen niin, että järjestelmä olisi kuntien kannalta nykyistä reilumpi.

Seudullisessa työllisyydestä vastaavien henkilöiden ryhmässä on keskusteltu etenkin työmarkkinatuen kuntaosuuden tämänhetkisistä epäkohdista. Kunnat joutuvat maksamaan työmarkkinatukea usein myös sellaisissa tilanteissa, joissa ne eivät voi omilla toimillaan vaikuttaa henkilön työllistymiseen.

Järjestelmä on vanhentunut

Kunnat maksavat kuntalaisten työmarkkinatuesta nykyisin 50 prosenttia, kun työmarkkinatukea on maksettu yli 300 päivää. Maksuosuus nousee 70 prosenttiin, kun työmarkkinatukea on maksettu yli 1 000 päivää.

– Työttömyysturvalaki on vuodelta 2006, ja vaikka sitä on muutettu lukuisia kertoja, kaikkia toimintaympäristön muutoksia ei ole otettu huomioon, sanoo Hämeenlinnan kaupungin strategiajohtaja Markku Rimpelä.

Hän mainitsee esimerkiksi aktiivimallin, jonka piiriin hyväksytyistä toimista vain murto-osa poistaa kunnalta velvollisuuden maksaa työmarkkinatuen kuntaosuutta.

Ministerityöryhmä kannustaa vaikuttamaan

Rimpelä kertoo, että seudun kunnat ovat olleet yhteydessä työministeri Timo Harakan (sd.) vetämään työllisyyden edistämisen ministerityöryhmään, ja sieltä on kannustettu tekemään omaa vaikuttamistyötä.

– Ministeriön virkamiehet ovat tietoisia ongelmista, mutta yritämme tuoda kuntien näkökulmaa esiin vielä voimakkaammin, Rimpelä kertoo.

Hämeenlinnan seudulla katsotaan, että työmarkkinatuen kuntaosuus on jäänne 2000-luvun alusta, eikä se nykymuodossaan enää kannusta kuntia työllisyyden hoitoon.

– Kunnan tarjoama kuntouttava työtoiminta ja työ eivät yksin ratkaise kuntaosuuden piirissä olevien kuntalaisten palvelutarvetta. Kunnat ovat kehittäneet monenlaisia uusia palveluita, mutta ne eivät poista työmarkkinatuen kuntaosuutta, ja tämä on ongelma, Markku Rimpelä kertoo.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus ja Janakkalan kunnanhallitus ovat jo hyväksyneet omalta osaltaan vaikuttamistyön käynnistämisen, ja myös Hattulan perusturvalautakunta on lähettänyt asian eteenpäin. Tarkoitus on lähettää esityksestä tieto myös Suomen Kuntaliitolle, joka toimii kuntien edusvalvojana. HÄSA

Seudulliset ehdotukset

Hämeenlinnan seudun työllisyystyöryhmä on listannut toimenpiteitä, joilla työmarkkinatuen kuntaosuutta voitaisiin muuttaa.

1. Osa-aikatyö (vähintään 4 h/päivä tai 1 päivä/viikko) poistaisi työmarkkinatuen kuntaosuuden. Nykyisin sama määrä kuntouttavaa työtoimintaa poistaa kuntaosuuden, mutta osa-aikatyö ei.

2. Sairauspäivärahalain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömien työmarkkinatuen saajien sairauspäivärahan enimmäisaika (300 päivää) poistetaan.

3. Jos Kela maksaa itse tekemänsä virheen perusteella työmarkkinatukea, sen tulisi maksaa tuki kokonaan.

Budjetissa

Hämeenlinnan tämän vuoden budjetissa on varattu 5,3 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Janakkalassa summa on 682 000 euroa ja Hattulassa noin 400 000 euroa.