Kanta-Häme

Kunnat ovat lähestymässä yrityksiä

Hämeen Yrittäjien puheenjohtajan Minna Nissilän ja yrittäjä Atte Rekolan mielestä yrittäjät ja kunnat elävät edelleen eri maailmassa. Ne tarvitsevat ymmärryksen kasvattamista, mihin yhteiset tapaamiset ovat yksi hyvä keino.

– Kuntien ja yritysten välinen ilmapiiri on muuttunut parin viime vuoden aikana. Nyt hyväksytään se, että yritykset tulevat mukaan, Rekola sanoo.

Hän uskoo, että talouskriisi muuttaa merkittävästi kuntien ja yritysten suhteita. Kuntien talous on niin heikossa kunnossa, että niiden on pakko miettiä uusia keinoja.

– Kuntien on käytettävä nykyistä enemmän yrityksiä palvelujen tuottamiseen.

Kuntien hankinnat olivat yksi tärkeistä asioista, joita tämän vuoden Kunnallisjohdon seminaarissa Kuopiossa käsiteltiin. Julkinen hallinto ostaa vuosittain 35 miljardilla eurolla tuotteita ja palveluja yrityksiltä. Kunnat tekevät näistä hankinnoista kolme neljäsosaa.

Nissilä muistuttaa, että kunnat ja yritykset ovat samassa veneessä. Hän uskoo, että kunnat huomaavat omilta yrityksiltä tehtyjen hankintojen kasvattavan niitä. Ostot tuovat siten hyvää myös kuntien talouteen.

– Parin tuhannen euron hankinta on pieni kunnalle. Pienellä yritykselle se voi olla kuitenkin iso asia.

Pienet ja keskisuuret yritykset toivovat muun muassa kuntien pilkkovan hankintojaan, jotta pienet paikalliset yritykset voisivat osallistua tarjouskilpailuihin.

Rekola kiittää Hämeenlinnan kaupungin ja sen elinkeinoyhtiön aktiivisuutta. Hämeenlinnan koko virka- ja luottamusmiesjohto osallistui Kuopion seminaariin.

– Se kertoo, että nämä asiat otetaan tosissaan.

Atte Rekola on Hämeenlinnan Tuuloksessa toimivan Herkkumaa-nimisen yrityksen yrittäjä. Nissilä on tammelalainen puutarhayrittäjä. Heillä molemmilla on yhteys myös kotikuntaansa. Rekola istuu yrittäjien edustajana Linnan Kehitys –elinkeinoyhtiön hallituksessa. Nissilä on Tammelan kunnanvaltuutettu.

– Ajattelutavan muutos näkyy Linnan Kehityksen toiminnassa. Se keskittyy nyt kehitystyöhön ja tekee hyvin realistisia ja tosiasioihin perustuvia päätöksiä.

Nissilä toivoo, että kunnista Kunnallisjohdon seminaariin osallistuisivat muutkin kuin ylimmät johtajat.

– Täällä pitäisi olla niiden virkamiesten, jotka käytännössä ostavat palveluja yrityksiltä ja hoitavat kilpailutuksia.

Nissilä ja Rekola myöntävät auliisti, että myös monet yrittäjät tarvitsevat lisää tietoa kuntien tavasta toimia.

Suomen Yrittäjien järjestämään Kunnallisjohdon seminaariin Kuopiossa osallistui lähes 800 yrittäjää sekä kuntien ja niiden elinkeinoyhtiöiden johtohenkilöä. Merkittävä osa Suomen kaupunginjohtajista, pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta, oli paikalla.

Kanta-Hämeestä seminaariin osallistui noin 40 henkilöä.

Hämeenlinnan ja sen elinkeinoyhtiön johdon lisäksi paikalla olivat muun muassa Forssan ja Riihimäen kaupunginjohtajat sekä Hattulan ja Janakkalan kunnanjohtajat. HäSa

Päivän lehti

27.11.2020

Fingerpori

comic