Kanta-Häme

Kunnat peräävät kuntalakiin toimintavapautta

Uuden kuntalain pitäisi ottaa huomioon, että kunnat ovat keskenään hyvin erilaisia. Kuntalain pitäisi mahdollistaa kuntien toiminta, vaikka lähtökohdat ja tarpeet vaihtelevat.

Näin lausuvat Hattula, Hausjärvi ja Riihimäki kuntalakiluonnoksesta.

Hattulassa kunnille halutaan selvästi esitettyä enemmän vapauksia.

– Kuntien pitäisi pystyä hyödyntämään erityispiirteitään hyvin vapaasti. Tarvitaan senkaltaisia vapauksia, jotka on toteutettu Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Ajatus on välttää byrokraattisilta sopimusmenettelyiltä, kertoo Hattulan kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Hattulan lausunto saa tukea useilta kunnilta, kuten Hollolalta ja Pudasjärveltä.

Aikataulu herättää epäilyjä

Riihimäen kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen ei usko, että kuntalakiuudistus toteutuu aikataulussaan eli vuodenvaihteessa.

– Kuntalakiuudistus on laaja ja luonnoksena vielä sen verran sekava, että edessä on vielä työtä. Sekä sote-lain että kuntalain hyväksymistä hidastaa edessä olevat kuntavaalit, Keskiruokanen arvioi.

Myös Heidi Rämö näkee isoja ongelmia. Hän arvostelee samaan aikaan menossa olevia isoja uudistuksia, joiden keskinäiset suhteet ja aikataulut ontuvat.

– Mitä tapahtuu, jos sote, valtionosuusuudistus, kuntalaki, kuntarakenneuudistus ja vielä eläkeuudistus kaikki tulevat todella voimaan vuonna 2017? Eikö olisi syytä hajautuksiin ja porrastuksiin, ettei kompastuta liian suuriin muutoksiin? Rämö kysyy.

Pienet vaativat joustavuutta

Riihimäki ja Hausjärvi tarttuvat lausunnoissaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan tehtäviin. Lakiluonnos vaatii tehtäväjaon selkiyttämistä.

Kuntien tarkastelu konsernina saa kiitosta Riihimäeltä, mutta Hausjärvi esittää, ettei pieniä ja isoja kuntia velvoiteta yhdenmukaisten konserniohjeiden laadintaan.

– Hausjärven kaltaisessa kunnassa on hyvin kevyt konsernirakenne, jota varten tuntuu kohtuuttomalta laatia monimutkaiset, esimerkiksi Hämeenlinnan konsernin tarvitsemat konserniohjeet, toteaa kunnanjohtaja Päivi Terävä.

Hausjärvi puuttuu lausunnossaan myös kunnan yrityksille myöntämiin takauksiin, joita lakiluonnos ei enää sallisi. Pieni kunta haluaisi säilyttää mahdollisuuden elvyttää elinkeinoelämää pienimuotoisin takauksin. (HäSa)

Menot