Kanta-Häme

Kunta tarjoaa kesätöitä nuorille

Kunta-ala tarjoaa kesätöitä nuorille aiempien vuosien tapaan. Tulevana kesänä kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee noin 46 000 nuorta kesätyöntekijää.

Hämeenlinnassa on tarjolla kunnan kesätyöpaikkoja noin 120. Hämeen työ- ja elinkeinotoimiston yritysneuvoja Mari Pöystin mukaan kesätyöpaikkojen tarjonta ei ole muuttunut viime vuosiin nähden.

– Kunnan tarjoamat työpaikat ovat avoimessa haussa, joten työntekijät valitaan hakemuksen perusteella, Pöysti sanoo.

Lähikunnissa myös Hattulassa kesätyötarjonta on pysynyt täysin samana kuin viime vuonna. Janakkalassa kunnan kesätyöpaikkoja on jaossa 56.

KT Kuntatyönantajat selvitti kuntien ja kuntayhtymien tarjoamia kesätyöpaikkoja tiedustelulla helmikuussa. Valtaosa tiedusteluun vastanneista kunnista ja kuntayhtymistä ilmoitti kesätyöntekijöiden määrän pysyneen edellisen vuoden tasolla.

Kunta-alan työntekijät rekrytoivat nuoria kesätyöntekijöitä muun muassa toimistotöihin, puistojen ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon, oppaiksi museoihin sekä avustaviin töihin vanhain- ja päiväkoteihin.

Opiskelijoita palkataan vuosilomasijaisuuksiin esimerkiksi hoito- ja sosiaalialalle sekä ympäristö- ja teknisen alan töihin.

Kesätyöpaikka tutustuttaa kunta-alaan

Kunta-alan töiden tunnettavuuden ja vetovoiman lisääminen on tavoitteena KT Kuntatyönantajien, Suomen kuntaliiton ja Kevan yhdessä toteuttamassa kuntatyötoiminnassa.

Kesätyöpaikat ja työharjoittelupaikat ovat keino tutustuttaa nuoria kunta-alan ammatteihin.

Onnistunut kesätyökokemus houkuttaa nuoria hakeutumaan alan opintoihin ja myöhemmin hakeutumaan uudelleen töihin kunta-alalle.

Suoraan kuntien työpaikoille työllistyy kesätyöntekijöistä noin 60 prosenttia. Tämän lisäksi kunnat tukevat yrityksiä ja yhdistyksiä nuorten työllistämisessä.

Tiedustelu koski kaikkia kuntia ja kuntayhtymiä. Tiedustelussa kesätyöpaikkatarjontaa tarkasteltiin valtakunnallisesti. (HäSa)