Kanta-Häme

Kunta teki lämpösopimuksen olemattoman yhtiön kanssa

 

Kolmessa Hattulan Pappilanniemen kerrostalossa joudutaan miettimään lämmitysjärjestelmänsä uusiksi. Lämmöntoimittamissopimuksen irtisanonut kunta vetoaa valtakunnalliseen sopimukseen ekologisesta lämmöntuottamisesta.
 
 
Pappilanniemessä pohditaan nyt, loppuuko lämpö kerrostalojen pattereista ensi keväänä, vai tekeekö paikallinen lämpöyhtiö sopimuksen uuden, biolämpöä tuottavan yhtiön kanssa tai kenties etsii kolmannen vaihtoehdon.
 
Kunta sanoi irti sopimuksena Pappilan Lämmön kanssa tehtyään keväällä 2011 sopimuksen Biolämpö Oy:n kanssa. Kunnan puolesta sopimus on irtisanottu päättymään 30.6.2013.
 
Lämpöä – ennen sopimusta uuden yhtiön kanssa – kunta myi ja myy sopimuksen mukaan irtisanomispäivämäärään asti omakustannushintaan.
 
Hinta on kuitenkin, viime- ja tämän vuoden aikana hinta on hypännyt Pappilan Lämpö Oy:n hallituksen puheenjohtajan Jari Haapa-ahon laskujen mukaan noin 40 prosenttia.
 
Hinnan olisi päin vastoin pitänyt laskea Pappilanniemeen vasta perustetun, halpaa kotimaista metsähaketta käyttävän biolämpöyhtiön myötä.
 
– Olemme paikallisessa lämpöyhtiössä miettineet ratkaisua, jolla taata kohtuuhintainen lämpö aikaisemmin mainittuihin kerrostaloihin, Haapa-aho kertoo.
 
– Nyt loppukäyttäjinä maksamme lämmöstä arvonlisäveron, joka nostaa lämmön hinnan asukkaiden tavoittamattomiin.
 
– Jos paikallinen kalastuskunta ei puolla ja kunta myönnä lupaa suunnitellulle maalämpöputkien laskemiselle järven pohjaan, on ryhdyttävä miettimään talokohtaisia järjestelyitä. Paritaloista yksi on jo turvautunut maalämpöön.
 
Kunnallisvalitus  yksityishenkilönä
Hallinto-okeus ei ottanut kantaa asian valmistelun lainmukaisuuteen. Päätös valituksesta tuli hallinto-oikeudesta keskiviikkona 28.11. 2012.
 
Kunnallisvalituksen asian valmistelusta hallinto-oikeudelle tekivät yksityishenkilöinä Jari Haapa-aho ja hattulalainen Arvi Laine viime syksynä.
 
– Nyt harkitaan päätöksestä valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen, sanoo Haapa-aho.
 
Valituksessaan he olivat pyytäneet Hämeenlinnan hallinto-oikeutta palauttamaan tehdyn päätöksen kuntaan uudelleen valmisteltavaksi.
 
Kunta teki viime vuonna Hattulan Biolämpö Oy:n kanssa sopimuksen lämmön toimittamisesta kunnan omistamiin Pappilanniemen ja Tuulia-kodin kiinteistöihin.
 
Kyseenalaiseksi sopimuksen tekee Haapa-ahon mukaan muun muassa se, ettei kyseistä Hattulan Biolämpö-yhtiötä ollut sopimushetkellä vielä perustettu.
 
– Tämä asettaa koko sopimuksen laillisuuden kyseenalaiseksi, sillä olemattomalla yrityksellä ei voi olla nimenkirjoittajaa. Sopimusta ei myöskään ole tehty perustettavan yhtiön kanssa, sanoo Haapa-aho.
 
– Asia valmisteltiin virheellisesti ja silloinen kunnanjohtaja Martti Pura ylitti näkemyksemme mukaan toimivaltuutensa prosessin aikana. Asian valmistelussa on ilmennyt seikkoja, jotka antavat aiheen epäillä onko lakia kaikilta tarvittavilta osin noudatettu, sanoo Haapa-aho ja lisää, että valituksen ydin on juuri siinä, että halutaan tietää, kuinka paljon kunnallislakia voidaan venyttää virkamiesten ja kunnanhallituksen toimesta.
 
– Kunnallislain mukaan päätöstä, johon voi hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, hän muistuttaa. Kuitenkin hakevoimala on ollut käytössä jo keväästä 2012 saakka, vaikka ratkaisua hallinto-oikeudesta ole tullut.
 
Lämpöä  Vanajan pohjasta?
Pappilanniemen Lämmöllä ja Pappilanniemen asukkailla on enää puoli vuotta aikaa miettiä ratkaisua, jolla välttyä jäätymästä tulevina talvina.
 
– Huoli energiajärjestelyistä on iso. Pappilanniemessä asian eteen on istuttu monet kerrat ja mietitty parasta ja taloudellisinta ratkaisua, kertoo Pappilan Lämpö Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pohjola.
 
Yhtenä vaihtoehtona on nähty upottaa putket Vanajaan Pappilanlahdessa ja ottaa lämpö järven pohjasta. Hintaa tälle investoinnille on laskettu noin 300 000 plus taloissa sisällä tehtävät muutokset.
 
Haapa-ahon laskujen mukaan yksittäistä asuntoa kohti hinta on vähintään 5 000 euroa.
 
– On ikävää, että päätöksen tehneet uskotut ihmiset eivät missään vaiheessa ajatelleet veronmaksajien etua.
 
Asiassa tietysti karsastaa sekin, ettei kunta sopimusta tehdessään kuullut asukkaita, eikä myöskään ottanut yhteyttä paikalliseen Pappilan Lämpöön.
 
– Pappilan Lämpö olisi lähtenyt hankkeen suunnitteluun mukaan, jos sille olisi siihen tarjottu mahdollisuus.
 
Hattulan Biolämpöyhtiössä lämmön hinta on asetettu varsin korkeaksi, jo pelkkä liittyminen maksaa noin 30 000.
 
Sopimus yhtiön kanssa on tehtävä vähintään 10 vuoden ajaksi ja hinnan tarkistus tapahtuu puolivuosittain.
 
Kunnassa ei  oteta kantaa
Hattulan kunnan tekninenjohtaja Janne Teeriaho muistuttaa, että vanha sopimus kunnan ja Pappilan Lämmön osalta on vielä voimassa ja että kunta on valmis neuvottelemaan vanhan sopimuksen pohjalta. Biovoimalassa tehot hänen mukaansa riittävät.
 
– Tähänastisten lämmityskustannusten perusteella hakelämmitykseen siirtyminen on ollut kunnalle kannattavaa. En allekirjoita Haapa-ahon väitettä lämmityskustannusten noususta 40 prosentilla hakelämpöön siirtymisen johdosta.
 
Nyt Pappilanniemessä oleva hakevoimala toimittaa lämpöä vain kunnan omistamaan sairaalakiinteistöön.
 
Aikanaan sopimusta biolämpöyhtiön kanssa perusteltiin jo ikääntyneillä laitteilla.
 
– Nyt ne kuitenkin on hyväksytty varalaitteiksi, kummastelee Haapa-aho. Häntä ihmetyttää, että kunnalla oli varaa uusiin laitteisiin myös Tuulia-kodissa: ”Lämmitysjärjestelmät oli uusittu vain pari vuotta aikaisemmin.”
 
Hattulaan syksyllä valittu kunnanjohtaja Heidi Rämö sanoo, ettei ole perehtynyt sopimukseen lämmöntuottamisesta, mutta muistuttaa, että meillä on koko valtakunnassa sitouduttu hiilineutraalisiin tavoitteisiin.

Päivän lehti

25.11.2020

Fingerpori

comic