Kanta-Häme

Kuntalaki siirtää kuntavaalit kesän kynnykselle

Kuntalain uudistus näyttää siirtävän kuntavaalit kesän kynnykselle. Muutos saa Hämeenlinnan kaupungissa kannatusta, kunhan pääsiäinen ei pääse sotkemaan vaaleja.

– Kokonaisuutena lakimuutos ei näytä tuovan kovin paljon muutoksia Hämeenlinnassa. Lakiesitykseen on nyt otettu mukaan käytäntöjä ja toimintatapoja, joita hyvin monessa kunnassa on jo pitkään toteutettu, arvioi Hämeenlinnan kaupungin kehitysjohtaja Tarja Majuri.

Esimerkiksi mahdollisuus työskennellä ammattipoliitikkona toteutuu jo kaupungissa. Hämeenlinna maksaa jo toista vuotta niin valtuuston, hallituksen kuin lautakuntien puheenjohtajille ansionmenetyskorvausta eli käytännössä palkkaa.

Lakiesityksen mukaan kunnanvaltuusto voisi päättää, että toimielinten puheenjohtajat toimivat päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä. Päätoimisella luottamushenkilöllä olisi oikeus virka- ja työvapaaseen sekä vuosilomaoikeus.

Kunnan poliittisen johtamisen ja luottamushenkilöiden roolin korostaminen päätöksenteossa sopii Hämeenlinnan kaupunginhallitukselle, mutta lain odotetaan määrittelevän selkeästi viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tehtävät. Luottamushenkilöt vastaavat poliittisesta päätöksenteosta ja viranhaltijat valmistelusta sekä johtamisesta.

Valtuuston koko saattaa Hämeenlinnassa jatkossa pienentyä, sillä kaupunki saa itse määrätä valtuutettujen määrän. Laki asettaa vain minimirajan suhteessa väkimäärään.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus asettuu kannattamaan myös uuden lain sisältämää alijäämän kattamisvelvollisuutta. Kunnan on katettava alijäämänsä neljässä vuodessa. Sama velvollisuus koskee uuden lain mukaan myös kuntayhtymiä. Vakavasti kriisiytyneille kunnille annetaan aikaa kattamiseen kuusi vuotta, ennen kuin kunta joutuu arviointimenettelyyn. (HäSa)

 

 

 

 

Menot