Kanta-Häme

Kuntalisä pienenee ja sitä aletaan maksaa entistä harvemmalle

Janakkala aikoo supistaa lasten kotihoidon tuen kuntalisää. Toimialajohtaja Jouni Wilpola esittää kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, että pienimpien lasten tuki alenisi ensi vuonna nykyisestä 160 eurosta 120 euroon. Lisäksi tukea maksettaisiin alle kaksivuotiaista lapsista, kun raja on nykyään kolmessa vuodessa.

Lisäksi maksettaisiin 20 euron kuntalisää kahdesta vuodesta eteenpäin esikouluikään saakka. Nykyään kolme vuotta täyttäneestä alle esikouluikäisestä maksetaan 50 euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää lasten kotihoidon tuen kuntalisästä kokouksessaan ensi tiistaina.

Budjettiraha puolittuu

Taustalla on kunnan talouden tasapainottamisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi kesäkuussa. Kunnan tämän vuoden budjetissa on varattu kuntalisää varten 542 000 euroa. Tasapainottamisohjelman mukaan tämä summa puolittuu, joten ensi vuonna on käytettävissä 275 000 euroa.

Janakkala on maksanut kuntalisää vuodesta 2009 alkaen, ja alusta asti se on ollut tavanomaista anteliaampi. Se näkyy ennen kaikkea tuen ehdoissa – tukeen ei sisälly muita rajoituksia kuin ikärajat.

Esimerkiksi Hämeenlinna maksaa 151 euroa kuussa, mutta vain yhdestä lapsesta ja vain niille perheille, jotka ovat oikeutettuja Kelan tulosidonnaiseen hoitolisään. Hämeenlinna maksaa siis kuntalisää vain vähävaraisille perheille.

Hattula on tämän vuoden alusta lähtien maksanut 160 euron kuntalisää perheen nuorimmasta lapsesta, mutta Hattulassa edellytetään, että vanhemman tulee todistettavasti siirtää työhön paluutaan tai hänen tulee olla vapaalla päätoimisesta opiskelusta. Lisäksi määrätään, kuinka kauan äidin on pitänyt olla työssä ennen äitiyslomalle jäämistä.

Sisaruksen kotihoidosta Hattula maksaa iästä riippuen 50 tai 100 euroa kuussa.

Perheiden mietittävä ratkaisujaan

Janakkalan varhaiskasvatusjohtaja Liisa Tonteri ei osaa tässä vaiheessa ennustaa, kuinka kuntalisämuutos vaikuttaa muuhun päivähoitoon kunnassa. Jotkut kunnallispoliitikotkin ovat arvelleet, että päiväkoteihin tulee tunkua, jos lasten kotona hoitaminen vähenee.

– Se on täysin riippuvainen siitä, miten perheet reagoivat muutokseen, Tonteri sanoo. Hän pitää kuntalisän alennusta merkittävänä.

– Kysehän ei ole kympistä tai kahdesta. Perheiden täytyy miettiä omia ratkaisujaan.

Valtioltakin uusia linjauksia

Se, miten juuri kuntalisämuutos vaikuttaa, ei saatane tietää tulevaisuudessakaan, sillä samaan aikaan on tulossa myös valtakunnallinen muutos. Hallitushan on linjannut, että kotihoidon tuki pitäisi jakaa vanhempien kesken.

Kiistelty linjaus voi johtaa siihen, että äidit palaavat kyllä töihin heidän oman tukensa päättyessä, mutta kaikki isät eivät kuitenkaan jäisi hoitamaan lasta kotiin.

Valtakunnan politiikassa on keskusteltu myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden leikkaamisesta. On väläytelty, että niille lapsille, joiden vanhempi on kotona, tarjotaan vain osapäivähoitoa.

– Tämä voisi vapauttaa resurssia päivähoidosta, Tonteri arvelee.

Päivähoitopaikkojen riittävyyteen vaikuttaa myös yleinen taloudellinen tilanne. Mikäli työttömyys lisääntyy, päivähoidon tarve yleensä vähenee. (HäSa)