Kanta-Häme

Kuntalisän laskussa piilee kulujen nousu

Hämeenlinnassa harkitaan yksityisen hoitotuen kuntalisän laskemista 455 eurosta 200 euroon. Kaupunki on tukenut kuntalisällä sellaisten työsuhteisten hoitajien palkkaamista, jotka hoitavat yhden tai useamman perheen lapsia jonkun perheen kotona.

Lasten ja nuorten lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tänään. Hämeenlinnassa tätä yksityistä hoitotuen kuntalisää saa kuukausittain keskimäärin 25 perhettä.

Varhaiskasvatuspalvelujen tilaajapäällikkö Seija Mäkinen, miksi kuntalisää ollaan laskemassa?

– Kun säästöjä on pakko löytää, tämä on yksi mahdollisuus. Samalla tuodaan työsopimussuhteista hoitajaa palkallisesti samaan tasoon kuin missä perhepäivähoitaja on.

– Jos kotiin palkattu hoitaja hoitaa neljää lasta, saa hän lähes saman palkan kuin varhaiskasvatuskeskuksen johtaja. Siinä on epäsuhta työn vastuussa ja laajuudessa.

– Jos vaihtoehdot ovat ne, että supistetaan vapaaehtoisia etuuksia, kuten kuntalisää, tai joudutaan vähentämään lakisääteisiä palveluja, niin en lähde virkamiehenä ihan ensimmäisenä puuttumaan niihin lakisääteisiin.

Hannu Kenttämies, kuinka kuntalisän laskeminen alle puoleen nykyisestä vaikuttaisi lastenhoitoon teidän perheessänne?

– Meillä on hoitolapsina kolme alle kouluikäistä lasta ja yksi eskarilainen. Kuntalisäjärjestelmä on mahdollistanut käytännössä sen, että olemme pystyneet käymään vaimon kanssa molemmat töissä. Olemme olleet tosi tyytyväisiä järjestelyyn.

– Meillä ei ole mahdollisuutta maksaa hoitajaa omista rahoista, emmekä voi ilmoittaa jo pitkään meillä olleelle hoitajalle, että palkka laskee yhtäkkiä huomattavasti. Jos tuki laskisi, vaihtoehdoiksi jäisi kunnallisten hoitopaikkojen hankkiminen jostakin päiväkodista, yhteishoitojärjestely jonkun muun lapsiperheen kanssa tai sitten jompikumpi vanhemmista jää kotiin.

– Sehän on kaupungille kaikkein kallein ratkaisu, että hämeenlinnalainen hoitaja jää mahdollisesti työttömäksi tai muuttaa pois työn perässä. Verotulot häneltä ja meistä toisen osalta jäävät saamatta.

– Ymmärtääkseni lapsen hoitopaikka päiväkodissa on kaupungille yli kaksi kertaa kalliimpaa kuin tämä kuntalisään pohjautuva ratkaisu. Kysymys on erilaisista lasten päivähoitomuodoista.

Seija Mäkinen, olet sanonut, ettei tuki mene aina oikeaan tarkoitukseen. Mitä se tarkoittaa?

– Nämä ovat tietysti tulkintakysymyksiä. Mutta jos perhe on valinnut kotihoidon ja toinen huoltajista on kotona, mihin perustuu päätös hoitajan palkkaamisesta kotiin osalle lapsista? Itse kukin voi miettiä, käytetäänkö kuntalaisten rahaa silloin tarkoituksenmukaisesti?

– Nämä ovat eettisiä ja moraalisia kysymyksiä siitä, miten rahaa käytetään. Kunnalla ei ole mahdollisuutta lähteä rajaamaan sitä, missä päivähoito tapahtuu, koska lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon.

– Sanoisin, että tällä hetkellä 25 prosenttia voimassa olevista hoitajien työsopimuksista on sellaisia, joissa toinen huoltajista on kotona. Joko vanhempainvapaalla tai siten, että perheen nuorimmasta lapsesta maksetaan kotihoidontukea ja kahdesta vanhemmasta yksityisen hoidon tukea työsopimussuhteiselle hoitajalle.

– Näille perheille maksettava kuntalisän osuus on keskimäärin 10 000 euroa kuukaudessa. Summa on maksettavien tukien kokonaisuudessa pieni ja vaihtelee kuukausittain. Vuositasolla puhutaan kuitenkin yli 100 000 eurosta.

Hannu Kenttämies, mitä mieltä olet väärinkäyttöväitteistä?

– Eihän järjestelmää voi käyttää väärin, koska kaupunki on sen luonut ja osallistuu hoitajien valintoihin.

– Joissain kunnissa tuen saamiseksi on asetettu lisäehtoja. Semmoinen olisi mielestäni ihan ymmärrettävää. Mutta kaupunkihan päättää, järjestääkö se lastenhoidon edullisesti koteihin vai kalliisti päiväkoteihin.

– Me maksamme hoitajasta työnantajakulut, teemme työsopimukset ja etsimme sijaishoitajan omalla kustannuksella vakituisen hoitajan lomien ajaksi ja niin edelleen. Se ei ole ihan yksinkertaista. Jos kaupunki haluaisi oikeasti säästää, se kannustaisi ja opastaisi ihmisiä näiden asioiden hallitsemiseen ja hoitajien palkkaamiseen koteihin.

Seija Mäkinen, pitäisikö kuntalisän saannin ehtoja tiukentaa?

– Se on tietysti yksi ratkaisu, mutta silloin joutuisimme ottamaan kuntalisän maksatuksen pois kelalta, koska tiukemmat ehdot eivät sovi sen järjestelmiin. Joutuisimme palkkaamaan kaupungille lisäresurssia hoitamaan päätösten teon ja lisien maksatukset. Lisäksi perheet joutuisivat hakemaan tuen osissa kahdesta eri paikasta. Näihin asioihin on aina hirmuisen monta eri tulokulmaa.

– En usko, että tuen alentaminen vaikuttaa välttämättä millään tavalla tapaan, jolla järjestelmää käytetään. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020