Kanta-Häme

Kuntapomojen palkoissa tuhansien hintahaitari

Hämeenlinnan kaupungin yhtiöiden johtajat saavat palkkaa vajaasta viidestä tonnista reiluun kahdeksaan tuhanteen euroon kuukaudessa. Enimmillään hämeenlinnalaiset kuntayhtiöiden pomot tienaavat noin satatuhatta euroa vuodessa.

Se on vähemmän kuin mitä Hämeenlinnan kaupunginjohtajille tällä hetkellä maksetaan.

Palkkatiedot selvisivät Hämeen Sanomien yhtiöihin tällä viikolla lähettämän sähköpostikyselyn kautta.

Ainoastaan kolmen toimitusjohtajan palkka jäi yhä hämärän peittoon. Liikuntahalliyhtiön toimitusjohtaja Jorma Hassinen ja Eteläranta Oy:n tuore toimitusjohtaja Kristiina Koskiaho eivät saaneet pyydettyjä tietoja viime viikolla tilitoimistoiltaan. Lisäksi Hämeenlinnan Pysäköinnistä ei lainkaan vastattu kyselyyn.

Konserniohjeita ei noudateta

Yhtiöiden toimitusjohtajien palkat ovat herättäneet Hämeenlinnassa menneinä vuosina keskustelua, koska yhtiöt eivät ole niitä mielellään julkistaneet.

Tällä kertaa yhtiöt eivät kuitenkaan kyseenalaistaneet lehden kyselyn lähtökohtia. Moni tosin harmitteli jutuntekoajankohtaa heinäkuun viimeisellä viikolla.

Yhtiöitä ei tosin olisi tarvinnut lomakautena vaivata, jos nämä olisivat noudattaneet kaupungin ohjeita.

Hämeenlinnan valtuusto on kirjannut kaupungin konserniohjeisiin, että yhtiöiden johtajien palkat luontaisetuineen on kirjattava yhtiöiden toimintakertomuksiin. Myös Kuntaliitto ja Keskuskauppakamari ovat suositelleet kunnallisten yhtiöiden johdon palkkatietojen julkistamista.

Yksikään Hämeenlinnan kaupungin yhtiö ei kuitenkaan toimi näiden ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Ainoastaan ylikunnallinen Kiertokapula mainitsee toimintakertomuksessaan toimitusjohtajan ja hallituksen palkkojen ja palkkioiden yhteissumman.

Muut tyytyvät ilmoittamaan koko henkilöstön yhteisen palkkasumman.

Laki ei velvoita ilmoittamaan

Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Mervi Käki muistuttaa elinkeinoyhtiön noudattavan osakeyhtiö- ja kirjanpitolakia.

– Lisäksi mielestäni omistajat tai hallitus päättää, mitä tietoja yhtiöstä annetaan ulos, missä muodossa, kuinka tarkasti ja kenelle ja milloin, Käki toteaa.

Yhtiön talousjohtaja Jorma Taipalus tarkentaa, ettei kirjanpitolaki edellytä tietojen antamista, mikäli on kyse yksittäisestä henkilöstä kuten toimitusjohtajasta.

– Kun nämä kaupungin yhtiöt ovat yksinään aika pieniä, niiden tilinpäätöksissä on muutenkin sovellettu pienille kirjanpitovelvollisille annettuja helpotuksia eli liitetiedot ovat suppeat.

Osakkuusyhtiöissä omat säännöt

Usean kunnan omistaman KuntaPron toimitusjohtaja Mika Kantola toteaa, ettei hämeenlinnalaislähtöinen yhtiö ole enää kaupungin tytäryhtiö.

– Osakkuusyhtiössä Hämeenlinnan omistajana säätämiä ohjeita voidaan noudattaa soveltuvin osin niin, että muiden omistajien etu tulee myös huomioiduksi, Kantola toteaa.

Hän kuitenkin korostaa puhuvansa vain periaatetasolla, eikä vastustavansa palkkatietojensa julkistamista.

Sen sijaan Virtaa Hämeeseen -yhtiön toimintaa jatkava Vanaja Capital Oy ei halunnut osallistua kyselyyn.

– Yhtiön sisäiset asiat eivät ole julkisia. Kaupungin omistus yhtiöstä on 25 prosenttia. Tämän vuoksi Vanaja Capital Oy:n tietoja ei ole syytä käsitellä kaupungin konserniyhtiöiden yhteydessä, toimitusjohtaja Juha Jekunen vastaa.

Vain harva laatii vuosikertomuksen

Hämeenlinnan konserniohjeissa kehotetaan yhtiöitä julkistamaan nettisivuillaan myös yhtiöiden vuosikertomukset.

Vain harvan yhtiön sivuilta sellaisia kuitenkin löytyy. Poikkeuksen tekee Hämeenlinnan Asunnot, jonka sivuilta on luettavissa yhtiön koko toimintakertomus. Myös Hämeenlinnan Seudun Vesi ja Kiertokapula kertovat viime vuoden toiminnastaan laajasti internetsivuillaan.

Hämeenlinnan kaupunginteatterin talous- ja hallintojohtaja Jukka Jokinen kertoo teatterin linjanneen, että sen nettisivuilla kerrotaan ainoastaan taiteellisista asioista, ei hallinnosta tai taloudesta.

– Näin olemme pyrkineet pitämään sivut selkeinä ja helppolukuisina, Jokinen sanoo.

Hänen mukaansa tarkoituksenmukaista olisikin keskittää esimerkiksi tilinpäätöstiedot kaupungin sivuille.

– Monet yhtiöiden tiedot löytyvät kiertoteitse välitilinpäätöskäsittelyn yhteydessä, joita käsitellään valtuustossa. Teatteri ei ole kuitenkaan strateginen yhtiö, joten tiedot eivät löydy sitäkään kautta, Jokinen kertoo. (HäSa)

Menot