Kanta-Häme

Kuntien rahoituksen epätasapaino kaipaa korjaamista

Janakkalan kunnanjohtajana maanantaina aloittanut Tanja Matikainen väitteli oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa toissa viikolla. Hänen väitöskirjansa on kunnallisoikeudellinen tutkimus, ja aiheena on kuntien rahoitusperiaatteen toteutuminen.

– Tutkimukseni johtopäätös on, että kunnallista itsehallintoa koskevaa perustuslain säännöstä pitäisi täydentää rahoitusperiaatetta koskevalla säännöksellä, Matikainen sanoo.

Verotulopohjaa on leikattu

Nykyään kunnallisten palvelujen rahoitus on epätasapainossa. Se johtuu Matikaisen mukaan monestakin syystä.

– Ensinnäkin kunnallisveron verotulopohjaa on leikattu 1990-luvulta lähtien. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisille on myönnetty verovähennysoikeuksia, jotka ovat kohdistuneet nimenomaan kunnallisverotukseen. 

Näin kunnat saavat vähemmän tuottoa kunnallisverotuksesta. Efektiivinen eli todellinen veroaste on siis huomattavasti pienempi kuin valtuuston määräämä veroprosentti.

Samaan aikaan valtio on vähentänyt valtionosuuksia kunnille. 

Valtionosuudet olivat vielä vuonna 1992 keskimäärin 48 prosenttia kuntien tuloista, mutta nykyään ne ovat alle 30 prosenttia.

– Tämä kuvaa hyvin tilannetta, jossa kunnat nyt ovat, Matikainen sanoo.

Kunnille koko ajan lisää tehtäviä

Tämän lisäksi valtio antaa kunnille koko ajan uusia lakisääteisiä tehtäviä.

Valtiontalouden kehysmenettelyn yhteydessä eri ministeriöiden hallinnonalat esittävät kehykseen omia esityksiään kuntien uusista tehtävistä. Jotta nämä esitykset menisivät läpi, ministeriöt aliarvioivat tarkoituksella niiden kustannusvaikutuksia.

– Usein aliarvioidaan aika pahastikin, Matikainen sanoo.

– Tämä johtaa siihen, ettei kuntien todellinen valtionosuusprosentti ole edes sitä vajaata 30:tä, mikä sen lainsäädännön mukaan kuuluisi olla.

Oikeat arviot pohjaksi

Kuntien kustannukset ovat Matikaisen mukaan siis todellisuudessa suuremmat, kuin viralliset luvut näyttävät.

Hän esittääkin, että perustuslain sääntelyä täydennettäisiin. Olisi kehitettävä järjestelmä, jossa kuntien tehtäviä säädettäessä käytetään oikeita kustannusarvioita.

– Kuntien tulee saada se rahoitusmäärä, joka niille kuuluu. (HäSa)

Päivän lehti

4.6.2020