Kanta-Häme

Kuntien sote-lasku lihoo yhä

Palkkojen ja työehtojen yhdenmukaistaminen eli harmonisointi sote-uudistuksen yhteydessä saattaa tuoda kunnille valtavan lisälaskun.

Käytännössä palkkojen harmonisointi on tehty esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä aina ylöspäin niin, että matalammalla palkkatasolla tehneiden palkkaus on nostettu samassa tehtävässä paremmalla palkalla työskentelevien palkkatasoon.

Kuntatyönantajan (KT) mukaan sote-uudistuksen tuomasta harmonisointitarpeesta ei ole olemassa mitään luotettavia laskelmia.

– Näin isoja palkkaharmonisointeja ei ole Suomessa tehty. Joitakin esimerkkejä meillä on, mutta ne ovat vielä ihan analysoimatta, sanoo KT:n neuvottelupäällikkö Sari Ojanen.

”Ei pitäisi vaikuttaa työmotivaatioon”

KT on vaatinut sote-lakiin säännöstä, joka poistaisi harmonisointivelvoitteen työnantajavaihdoksien yhteydessä. KT vaatii, että samoja tehtäviä tekevällä henkilöstöllä pitää sallia erot palkkauksessa riittävän pitkän siirtymäajan.

– Toki palkkaerot pitää korjata, mutta se tarvitsee aikaa. Ei voi olla palkansaajajärjestöjenkään etu, että kaikki rahat menevät palkkaharmonisaatioon. Sitten jouduttaisiin varmaankin säästämään muualta, Sari Ojanen toteaa.

Ojasen mukaan toisin kuin kuntaliitosten yhteydessä on tehty, kunnille pitää antaa harmonisointiin vuosien siirtymäaika.

– Ei sen pitäisi kenenkään työmotivaatiota viedä, että joku saisi muutaman kympin vähemmän palkkaa kuin toinen.

KT on esittänyt, että sote-lakiin ei kirjattaisi erityistä irtisanomissuojaa kuntien henkilöstölle. Sen sijaan Ojanen nostaa esiin ajatuksen, että vastineeksi harmonisoinnin siirtymäajasta, henkilöstö saisi erillisen irtisanomissuojan.

Valmistelu on myöhässä

Hämeenlinnan henkilöstöjohtaja Raija Hätinen jakaa KT:n näkemyksen.

– Harmonisointi tulee todella kalliiksi veronmaksajille, mikäli sitä ei johdeta hyvin systemaattisesti. Tällä hetkellä se on aivan hallitsemattomassa tilassa, vaikka valmistelun pitäisi olla jo pitkällä.

Hämeenlinnan kuntaliitoksessa vuonna 2009 liitoskuntien palkkojen harmonisointi Hämeenlinnan kaupungin palkkatasoon toi 1,8 miljoonan menoerän, joka on vuosittain kasvanut palkankorotusten myötä. Hätisen mukaan kuntaliitoksessa harmonisointi valmisteltiin ja hoidettiin huolella, minkä lisäksi valtion ”porkkanaraha” helpotti tilannetta.

– Tuolloin käsiteltiin 3900 henkilön pottia. Sotessa kaikki on suurempaa, eikä oikein tiedetäkään, kuinka suurta. Nyt mitään lisärahaa ei ole tulossa, Hätinen muistuttaa.

Hätisen mielestä sote-uudistuksen henkilöstöasioista pitäisi tehdä erityislainsäädäntö, jotta palkkaus- ja muissa työehtoasioissa saataisiin yhteiset pelisäännöt koko maahan. (HäSa)