Kanta-Häme

Kutsunnat käynnistyvät jälleen

Asevelvollisuuslain mukaiset kutsunnat järjestetään Kanta-Hämeessä 26. elokuuta ja 15. joulukuuta 2014 välisenä aikana.

Kutsunnat järjestetään kaikissa Kanta-Hämeen kunnissa ja kutsuntatilaisuuksia on yhteensä 22.

Kutsunnanalaisia ovat pääasiassa kaikki miespuoliset Suomen kansalaiset, jotka täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Pääosassa on vuonna 1996 syntynyt ikäluokka, jonka vahvuus on hieman vajaat 1200.

Kutsunnanalaisia ovat myös ne noin sata 19–29-vuotiasta, jotka eivät ole aikaisemmin kutsuntavelvollisuuttaan hoitaneet tai jotka on määrätty aikaisempien vuosien kutsunnoilla uudelleen tarkastettavaksi.

Suurin osa palvelukseen 2016

Kutsunnoissa määritetään kutsunnanalaisen palveluskelpoisuus sekä hänen mahdollinen tuleva palveluspaikkansa. Kutsunnanalaisten on mahdollista päästä palvelukseen kutsuntoja seuraavien kolmen vuoden eli vuosien 2015, 2016 ja 2017 tammikuun tai heinäkuun saapumiserään. Noin viidennekselle löytyy tilaa heinäkuun 2015 saapumiserästä, joten suurin osa tullaan määräämään palvelukseen 4. tammikuuta 2016. Palvelusajan pituus, samoin kuin se tehtävä, mihin asevelvollinen koulutetaan, määritetään vasta joukko-osastossa, ei kutsunnoissa.

Kaikilla aluetoimistoilla on omat maavoimien esikunnan jakamat kiintiönsä määrättyihin puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluspaikkoihin. Kanta-Hämeen aluetoimistolla on kiintiö Panssariprikaatiin. Myös Merivoimiin on muutama paikka. Vain perustelluista syistä kutsunnanalaisen on mahdollista päästä palvelukseen aluetoimistolle määritettyjen joukko-osastojen ulkopuolelle. Äidinkieleltään ruotsinkieliset määrätään pääosin Uudenmaan Prikaatiin.

Jokaisen miehen velvollisuus osallistua

Edellä mainittujen palveluspaikkojen lisäksi kutsunnanalaisten on mahdollista hakeutua erikoisjoukkoihin tai – aloille. Niihin ei määrätä suoraan kutsunnoista, vaan jokaisen on hakeuduttava niihin itse. Lisätietoa hakeutumisesta, pääsyvaatimuksista ja -kokeista annetaan kutsunnoissa sekä puolustusvoimien verkkosivuilla.

Asevelvollisuuslain mukaan jokaisen Suomen miehen oikeus ja velvollisuus on osallistua henkilökohtaisesti kutsuntoihin. Henkilöllisyys on todennettava joko ajokortilla tai muulla henkilöllisyystodistuksella.

Opiskelijat voivat osallistua opiskelupaikkakuntansa kutsuntoihin. Tämä edellyttää ilmoitusta omaan aluetoimistoon syyskuun alkuun mennessä. Samoin voivat menetellä henkilöt, jotka ovat työssä vieraalla paikkakunnalla.

Kutsunnat ovat asevelvollisen ensimmäinen konkreettinen kosketus puolustusvoimiin. Jokainen kutsunnanalainen pääsee esittämään henkilökohtaisesti omat palvelusaika ja -paikka toiveensa kasvotusten kutsuntalautakunnan edessä. Tämä takaa sen, että jokaisen toivomukset voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin. (HäSa)

Menot