Kanta-Häme

Kutukiviä Kutalanjokeen

Kaivuri kauhoi keskiviikkona Kutalanjoen kiviä Katisissa.

Meneillään oli kolmatta päivää joen kunnostus, jonka tarkoituksena on lisätä Katumajärvestä Vanajaveteen laskevan ja vain osittain luonnontilaisen kaupunkiojan virkistyskäyttöä.

Jokeen on kaivettu mahdollisiksi onkipaikoiksi kaksi pientä suvantoa ja kivetty virtapaikkoja kolmesta kohdasta.

Suureksi osaksi katseilta piilossa virtailevan joen rannat ovat hyvin ryteikköiset. Pajukko kasvaa valtoimenaan jopa uoman yli.

Suvannoista toinen on kaivettu lähelle Kutalan päiväkotia ja toinen vähän ylemmäs virtaan siirtolapuutarhan luokse.

Aloite päiväkodista

Aloite puron varren kunnostuksesta on tullut Kutalan päiväkodista, jonka lapset tarvitsevat lähiretkipaikkaa.

Päiväkodin Riihitontut olivat jo keskiviikkona innokkaina lähtemässä retkelle lastentarhanopettaja Marjatta Muhosen turvallisessa huomassa.

Vakava puute tuli ilmi, kun jo ongetkin itselleen tehneet lapset eivät päässeetkään rantaan. Kaivinkoneen raivaama reitti rantaan oli upottavaa mutaa.

– Toivomme kovasti, että rantaan rakennettaisiin väylä, jota pääsisi turvallisesti myös rattaiden kanssa, kertoo Marjatta Muhonen.

Myös ympäristökoordinaattori Heidi Kontio Vanajavesikeskuksesta toivoo, että Kutalanjoki saataisiin helpommin tavoitettavaksi.

Jokivarren pusikkoa ei kuitenkaan ole tarkoitus harventaa. Rantaa myötäilevää ulkoilureittiäkään ei ole tulossa.

– Kaupungille ei liene siihen juuri nyt haluja eikä voimavaroja. Reitin rakentaminen pidetään kuitenkin takaraivossa. Vähintäänkin rannan raivaaminen voisi olla hyvä talkootyökohde.

Taimen ei mahdoton

Koekalastuksissa vaatimattomasta vesiuomasta ei ole löytynyt taimenta, mutta ainakin periaatteessa lohikalan lisääntymismahdollisuudet lisääntyvät nyt joen virtapaikoissa.

– Taimenen viihtyminen Kutalanjoessa ei ole täysin mahdoton ajatus, arvioi Heidi Kontio.

Veden laatu on kohtalainen, ja lähivesistöissä eli lähinnä Ruununmyllynjoessa on jonkin verran luontaista purotaimenkantaa.

Puromaisen joen luonnontilaisin kohta on Katisten entisen matonpesukaupan luona.

Kivet kohdalleen

Heimo Pirnes Maanrakennus Jussi Pirnes oy:stä asetteli jokiuoman isot suojakivet luontaisen kaltaiseen järjestykseen ja lisäsi Jussi Pirneksen paikalle kuskaamat pienemmät poikaskivet paikoilleen.

– Myöhemmin kesällä virtapaikkoihin lisätään vielä kutusoraa, kertoo Heidi Kontio.

Janakkalalaisella Heimo Pirneksellä on lähes neljännesvuosisadan kokemus kalateiden rakentamisesta ja virtavesien ennallistamisesta.

Kutalanjoen kunnostuksen lisäksi hän on viime vuosina urakoinut lähiseuduilla muun muassa Sääjärven, Kesijärven ja Isojärven vesistöissä. Tämänkertainen urakka on aikaisempiin verrattuna pieni.

Kaivinkonemies tekee työtään kokemuksen opettamalla tuntumalla.

– Veden virtausta ei saa varsinaisesti estää, vaikka periaatteessa virtaamaa olisikin hyvä ohjata keskeltä myös rantojen kautta.

Ankerias kauhassa

Kalaa ei kauhalla yleensä saa, mutta kerran Pirnes on kokenut todella erikoisen yllätyksen.

– Kauhaan jäi reilunmittainen ankerias.

Orimattilassa sattuneessa tapauksesta ei voitane sanoa, kumpi oli yllättyneempi, kaivinkonemies vai aivan käärmeen näköinen kala.

Kutalanjoen pääasiallisia kaloja ovat ahven ja särki.

Vanajavesikeskuksen noin 7 000 euroa maksaneet Kutalanjoen kunnostustyöt ovat saaneet rahoitusta Hämeen ely-keskukselta ja Rapala-rahastosta. (HäSa)

Menot