Kanta-Häme

Kyläseura esittää Löyttymäen koulutalon ja -alueen suojelua

Jokimaan kyläseura on jättänyt Hämeen ely-keskukselle hakemuksen Löyttymäen koulurakennuksen ja rakennetun koulualueen suojelemiseksi. Kyläseuran mielestä koulutalo tulisi suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Löyttymäen koulutalo on nykyään tyhjillään, sillä koulun toiminta loppui kesällä. Janakkalan kunta suunnittelee rakennuksen myymistä.

Löyttymäen koulun lakkauttamispäätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, mutta valituksen käsittely on siellä kesken. Valittajien joukossa oli muun muassa Jokimaan kyläseuran puheenjohtaja.

Seura pitää suojelua välttämättömänä

Kyläseura katsoo, että rakennuksen suojelu on välttämätöntä rakennuksen alkuperäisen käyttötarkoituksen ja ulkoasun säilyttämiseksi. Seura pelkää, että rakennuksen ostaa jokin taho, joka pilaa rakennuksen puhdaslinjaisen tyylin ja rikkoo tai hävittää luokkahuoneessa olevan Onni Ojan maalauksen.

Koulutalo on vuodelta 1950, ja sen on suunnitellut arkkitehti Georg Jägerroos. Rakennus edustaa funktionalismia, mutta siinä on tälle arkkitehdille tyypilliseen tapaan myös klassisistisia piirteitä.

Kyläseura vaatii suojelua paitsi itse rakennukselle myös tietyille sen yksityiskohdille, rakennuksessa oleville maalauksille ja rakennuksen ympäristölle. Esimerkiksi Mallaspuron varsi tulisi kyläseuran mielestä suojella.

Museovirasto näkee paikallista merkitystä

Museovirasto katsoo lausunnossaan, että Löyttymäen koulurakennuksella on paikallista merkitystä. Virasto näkee rakennuksen ulkoasun suojelun arvoisena. Lisäksi se mainitsee luokkien välisen, avattavan paneeliseinän sekä erikoisen liitutaulu-kirjahyllyratkaisun.

Virasto antaa lausunnossaan jo ehdotuksen suojelumääräyksiksi. Koululla sijaitsevat taideteokset eivät Museoviraston mukaan kuitenkaan kuulu rakennusperinnön suojelua koskevan lain piiriin.

Janakkalan kunta katsoo lausunnossaan, ettei ole perusteita suojella koulua erityislainsäädännön nojalla. Kunnanhallitus on sitä mieltä, että suojelutavoitteet voidaan toteuttaa riippumatta siitä, mikä on rakennuksen käyttötarkoitus ja mikä taho koulutalon omistaa.

Ei koulutalojen ykköskastia

Kunnassa tehdyn rakennusinventoinnin perusteella Löyttymäen koulu ei kuulu kunnan arvokkaimpien koulurakennusten joukkoon, mutta sillä on kuitenkin luokitus, joka velvoittaa rakennuslupakäsittelyyn.

Kunnanhallitus päätti lausunnosta maanantaisessa kokouksessaan. Mahdollisesta suojelusta päättää myöhemmin Hämeen ely-keskus. (HäSa)

Päivän lehti

30.11.2020

Fingerpori

comic