Kanta-Häme

Kylki, kylki, kylkeä vasten

Ahveniston koulussa on käynnissä tukioppilastunti. Ympäri lavaa tömistää 7A-luokka sekä viisi yhdeksäsluokkalaista tukioppilasta ponileikin tahtiin.

Tukioppilaat ovat vapaaehtoisia nuoria, jotka auttavat seitsemäsluokkalaisia sopeutumaan yläkouluun, järjestävät yhteistä tekemistä sekä huolehtivat siitä, ettei kukaan jää tahtomattaan yksin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto aloitti tukioppilastoiminnan vuonna 1972.

Sittemmin kiinnostus on kasvanut sekä kouluittain että oppilaiden keskuudessa. Toiminta kattaa nykyisellään yli 90 % suomalaisista yläkouluista, ja innokkaita tukioppilaita on vuosittain noin 14000.

Vakiintunutta toimintaa

Suomalaisen koululaitoksen hyvä maine perustuu lähinnä koulumenestykseen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset oppilaat eivät kuitenkaan viihdy koulussa.

Oppilaiden välisissä keskinäisissä suhteissa on ongelmia sillä oppilaat kokevat, että heillä on vähän mahdollisuuksia vaikuttaa koulun arkeen.

Hämeenlinnan kaikki seitsemän yläkoulua ovat mukana tukioppilastoiminnassa.

– Tämä on pitkä perinne, ja toiminta on aika vakiintunutta jokaisessa koulussa, kertoo palvelupäällikkö Mika Mäkelä opetuspalveluista.

Ahveniston koululla toimii tänä syksynä reilu 50 tukioppilasta. Tukioppilaat toimivat 5-8 oppilaan tiimeinä, joita ohjaa ja kouluttaa koulun uskonnon ja historian opettaja Anne Lahtinen.

– Oppilaat saavat apua ja materiaalia tuntien suunnittelua varten, mutta tiimit toimivat kuitenkin aika itsenäisesti, Lahtinen kertoo.

Kahdeksasluokkalaisille järjestettävän valinnaisen peruskurssin jälkeen opettaja valitsee tukioppilaiksi soveltuvat haastattelujen ja yhdessä muiden opettajien kanssa.

Oppilaat toimivat tiimeinä

Tukioppilaan ei tarvitse olla kympin oppilas, mutta esimerkiksi tupakointia ei hyväksytä.

– Meidän koulussa tukioppilailla on tietynlainen status hyvin koulussa pärjäävinä, sosiaalisina ja luotettavina tyyppeinä, yhdeksäsluokkalainen Leena Mustonen pohtii.

Tukioppilastoiminta ei myöskään ole pelkkää leikkimistä. Yhtenä tärkeänä teemana toiminnassa pidetään koulukiusaamisen ehkäisemistä.

Monen seiskaluokkalaisen mielestä tukioppilaalle on helpompi kertoa kiusaamisesta kuin itse opettajalle. Itse kiusaamistilanteen purkaminen ja selvittäminen on kuitenkin aina aikuisen vastuulla.

– Jos havaitsemme kiusaamista, ensimmäisenä kysymme yleensä kiusatulta oppilaalta, mitä hän haluaa asialle tehdä. Jos kiusaamiseen päätetään puuttua aikuisten avulla, otamme yhteyttä opettajaan, Mustonen kertoo.

Kiusaamista eivät tukioppilaatkaan ole pystyneet täysin kitkemään, mutta oppilaiden tutustuttaminen toisiinsa on omiaan kaatamaan ennakkoluuloja ja siten myös ehkäisemään kiusaamista. (HäSa)

Päivän lehti

8.4.2020