Kanta-Häme

Kylmä keli ajaa radonin sisätiloihin

Talvi on parasta aikaa mittauttaa radonpitoisuus, sillä suuri sisä- ja ulkoilmanvaihtelu takaa luotettavimman tuloksen.

Hajutonta ja näkymätöntä kaasua on mahdoton havaita ilman mittaria. Pikamittauksen avulla lukema selviää muutamassa päivässä.

– Mittari laitetaan kiinteistön alimpaan tilaan. Jo parin päivän kuluttua keskimääräisen arvon voi lukea näytöltä, toimitusjohtaja Antti Heinonen insinööritoimisto HYS oy:stä kertoo.

Sora piilottaa radonin

Hämeen harjuinen soramaa tuottaa hajutonta ja näkymätöntä radonia itsestään. Erityisesti harjun lähistön kiinteistöt olisi Heinosen mukaan hyvä mittauttaa säännöllisesti.

Huoneilman radonpitoisuuden vuosikeskiarvo ei saisi ylittää arvoa 400 becquereliä kuutiometriä kohden. Uudiskohteissa arvon tulee jäädä jo rakennusvaiheessa alle 200 Bq/m³.

Pitoisuuden mittauttaminen maksaa viisikymppiä, ja matalat lukemat saadaan usein kuriin pelkällä ilmastoinnin tehostamisella. Jos rajat kuitenkin paukkuvat yli 400 Bq/m³, suosittelee Säteilyturvakeskus suurempiin toimiin ryhtymistä.

– Silloin kiinteistö on saneerattava esimerkiksi asentamalla pihalle radonkaivo imureineen, jonka avulla radon imuroidaan talon alta. Tästä koituvat kustannukset riippuvat pihamaasta, mutta keskimäärin kustannukset ovat viitisentuhatta euroa, Heinonen kertoo.

Saneeraustarve Kanta-Hämeessä on Heinosen mukaan noin 2000 taloudella.

Työpaikat suurennuslasin alle

Saadut arvot Kanta-Hämeen alueella ovat vaihdelleet suuresti tämän talven aikana. Heinosen mukaan mittari on heilunut sadan ja kahdentuhannen lukemissa sekä kaikkialla niiden välissä.

– Suomessa radonpitoisuudet ovat korkealla, sillä lämpötilanvaihtelut ovat suuria. Kun ulkona on kylmä ja sisällä lämmin, radon ohjautuu helposti sisätiloihin.

Korkeimmat radonpitoisuudet ovat lähinnä omakoti- ja rivitaloasujien ongelma.

– Radonongelma rajoittuu yleensä alimpiin kerrostasoihin. Kerrostaloissa maan ja ensimmäisen asuinkerroksen välissä on niin paljon ilmatilaa, että pienet pitoisuudet on poistettavissa tuuletuksen avulla.

Tänä talvena 12 prosenttia mitatuista kiinteistöistä on ylittänyt 400 Bq/m³ Säteilyturvakeskuksesta tilatulla purkilla.

– Sellainen määräys on olemassa, että jos yli 10 prosenttia alueen mitatuista kiinteistöistä ylittää 400 arvon, olisi mittaus tehtävä myös monilla alueen työpaikoilla. (HäSa)

Päivän lehti

4.4.2020