Kanta-Häme

Kynnystä on höylätty myös mielenterveyspalveluissa

Vanhustenhuollon muutoksista puhutaan paljon. Suunta on pois laitosmaisuudesta.

Hämeenlinnassa sama kehitys on pitkällä myös mielenterveyspalveluissa eli kuten niitä nykyään kutsutaan – henkisen hyvinvoinnin palveluissa.

Ensimmäinen suuri askel oli psykiatristen sairaanhoitajien tulo kaikille terveysasemille.

– Kuntaliitoksen aikaan 2009 Lammilla oli jo kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa ja kantakaupungissa saman verran. Tuolloin päätettiin hyvässä yhteistyössä keskussairaalan kanssa, että seitsemän psykiatrista sairaanhoitajaa siirtyy perusterveydenhoidon puolelle, tilaajapäällikkö Liisa Lepola kertoo.

Helppo lähetys

Heidän palveluitaan on nyt tarjolla kaikilla terveysasemilla. Kynnys hakea apua on madaltunut.

– Sairaanhoitajalle voi soittaa jokaisena arkipäivänä, jos tuntuu, että tarvitsee apua. Hän ohjaa eteenpäin hoitopolulla, henkisen hyvinvoinnin palvelujen palvelupäällikkö Minna Porras vakuuttaa.

Tämä on tehostanut muun muassa masennuksen hoitoa.

– Kun siihen päästään ajoissa kiinni, potilaan tilanne ei pääse pahentumaan.

Kantakaupungissa terveyskeskuksen toiminta on kanavamallissa jaettu kahteen kanavaan, joista terveyshyötykanavassa ovat paljon palveluita käyttävät ja episodissa niitä satunnaisesti tarvitsevat. Molempien asiakkaille on tarjolla myös psykiatristen sairaanhoitajien apua.

Yhteistyö sujuvaksi

Masennuksen hoito on yksi henkisen hyvinvoinnin palvelujen painopisteistä. Hämeenlinnassa on luotu malli, jossa depressiopotilaan hoidosta vastaavat yhteistyössä psykiatrinen sairaanhoitaja, perusterveydenhuollon lääkäri ja konsultoiva psykiatri.

Tavoite on, ettei mielenterveyskuntoutujia pallotella. Hoitopolun pitäisi olla sujuva. Perusterveydenhuollon (terveyskeskus), erikoissairaanhoidon (keskussairaala) ja kolmannen sektorin (esim. Hämi ja Hämeen klubitalo sekä erilaiset potilasjärjestöt) kesken on sovittu ja kirjattu tehtävät ja vastuut hoidon porrastuksessa.

Liisa Lepolan mukaan yhteistyö eri toimijoiden kesken on ollut sujuvaa. Se on yksi palvelujen tavoitteista.

Pallottelu pois

Moniongelmaisten asiakkaiden auttamiseksi on perustettu ns. Koho-tiimi, jossa on terveyden- ja päihdehuollon sekä sosiaalityön asiantuntijoita.

Tavoite tässäkin on, että asiakas saisi palvelut keskitetysti.

Liisa Lepola arvioi, ettei Hämeenlinnassa joudu pallotelluksi esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalvelujen välillä, vaan asiakaan tilanne katsotaan kokonaisuutena.

Terveysasemilla on ollut tarjolla yksilöllisten palvelujen ohella myös erilaista ryhmätoimintaa kuten masennuskoulu ja ahdistuneiden ryhmä.

Se, että painopistettä on pyritty siirtämään avopalveluihin ja aikaiseen puuttumiseen, ei tarkoita keskussairaalan psykiatrian palveluiden alasajoa. Yhteistyötä on kuitenkin tiivistetty.

Keskussairaalasta on pystytty vähentämän aikuispsykiatrian vuodeosastopaikkoja.

– Kotiuttaminen sieltä on helpompaa, koska meillä on mm. psykiatrinen päiväosasto, joka toimii avo- ja sairaanhoidon rajapinnassa, Minna Porras kertoo. (HäSa)

Päivän lehti

1.6.2020