Kanta-Häme

Kyöstilänharjun soranotto vaatii vielä selvityksiä

Ympäristövaikutusten arviointi Vähikkälän Kyöstilänharjun soranotosta on valmistunut. Loppulausunnossa Hämeen ely-keskus katsoo, että hankkeeseen liittyviä tietoja ja arviointeja on vielä tarkennettava.

Lisäselvitystä pitäisi saada esimerkiksi lähialueen liikenneturvallisuuden parantamisesta sekä pöly-, melu- ja tärinävaikutuksista. Myös vaikutukset ihmisten viihtyvyyteen ja virkistäytymiseen ovat Hämeen ely-keskuksen mielestä jääneet prosessissa liian vähälle huomiolle.

Lupaprosessi keskeytyi

Niemisen Sora on hakenut Janakkalan kunnan ympäristölautakunnalta sekä maa-aineslupaa että ympäristölupaa. Yrityksen on tarkoitus ottaa Kyöstilänharjusta soraa ja murskata maa-aineksia. Vähikkälän asukkaat ovat vastustaneet uutta soranottoaluetta. Hakuprosessi alkoi vuonna 2010.

Asukkaat vaativat, että hanke on saatava yva-menettelyyn, ja Hämeen ely-keskus päättikin menettelyn aloittamisesta joulukuussa 2010. Tällöin lupaprosessi keskeytyi.

Hankkeesta on kaksi eri vaihtoehtoa. Toisen mukaan vuosittainen käsittelymäärä olisi 170 000 kiintokuutiometriä, kokonaisottomäärä 1,7 miljoonaa kuutiota ja ottoalueen koko noin 11 hehtaaria. Laajemmassa vaihtoehdossa ottoalue olisi 25 hehtaaria.

Lisäksi yva-arvioinnissa on käsitelty kolmea eri murskausvaihtoehtoa.

Seuraavaksi lautakuntaan

Erikoissuunnittelija Markku Paananen Hämeen ely-keskuksesta sanoo, että ely-keskuksen rooli Kyöstilänharjun lupa-asiassa on nyt ohi. Asian käsittely voi nyt jatkua kunnan ympäristölautakunnassa.

– Prosessi voi kestää pitkäänkin, jos luvasta aikanaan valitetaan, Paananen sanoo.

Janakkalan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen ei ollut vielä torstaina saanut yva-menettelyn loppulausuntoa, joten hän ei halunnut vielä kommentoida sitä.

– On syytä pitää neuvottelu luvan hakijan kanssa. Todennäköisesti lupaa varten tarvitaan lisäselvityksiä.

Luvanvalmistelu joka tapauksessa jatkuu. Tamminen sanoo, että asia saadaan ympäristölautakuntaan aikaisintaan loppukeväästä. (HäSa)

Päivän lehti

7.4.2020