fbpx
Kanta-Häme

Kyrmysepikkä ja lepakko saavat uudet kotikolot

keskiviikkona Aulangon metsistä kaikunut moottorisahan pärinä tiesi loppua lahojen puiden elämälle, mutta samalla mahdollisesti uutta alkua usealle uhanalaiselle eläinlajille.

Aivan Aulangontien varresta karsittiin lehmuksia ja vaahteroita, jotka oli todettu vaarallisen lahoiksi.

Vaahterat, lehmukset ja muutamat muut lehtipuut piti Metsähallituksen suunnittelijan Teijo Heinäsen mukaan karsia, ennen kuin ne kaatuisivat omia aikojaan autotielle.

Kokonaan ei puita kuitenkaan pätkitty maahan, sillä luonnonsuojelualueella oli tarvetta uhanalaisten ja silmälläpidettävien eläinlajien pesäpaikoiksi sopiville puille.

Niinpä useiden puiden rungot jätettiin karsittuina torsoina pystyyn metsään aivan luonnonsuojelualueen rajalle.

Kovakuoriainen viihtyy lepakkotorsossa

Tulevien asukkaidensa mukaan lepakkotorsoiksi nimettyjen muutamien metrien korkuisten runkojen toivotaan jo muutamassa vuodessa vilisevän elämää.

Runkojen katkaisukohdat oli puidenhoitaja Antti Virkin mukaan valittu niin, että eläimille suotuisia koloja jäisi mahdollisimman paljon.

Aulangon metsissä elää pieni lepakkopopulaatio. Alueen hyönteislaskennoissa sieltä on puolestaan löytynyt useita harvinaisia ja uhanalaisia kovakuoriaislajeja, kuten kyrmysepikkä, niinjäärä ja lehmuksenoksajäärä.

Kovakuoriaiset viihtyvät hyvin lahoissa puunrungoissa ja lepakot puolestaan arvostavat vanhojen puiden kyljistä ja oksanhaaroista löytyviä koloja. (HäSa)

Menot