Kanta-Häme Riihimäki

Kyselyn tulos: Lisää pysäköintipaikkoja ja aikaa pysäköinnille Riihimäelle, pysäköintivalvontaa ei tule lisätä

Riihimäen kaupunki kysyi kaupungin asukkailta ja yrityksiltä näkemyksiä auto- ja pyöräpysäköinnin nykytilanteesta ja kehittämistarpeista.
Yli puolet kyselyyn vastanneista toivoi lisää pysäköintipaikkoja Riihimäen keskustaan ja asemanseudulle. Arkistokuva. Kuva: Pekka Rautiainen
Yli puolet kyselyyn vastanneista toivoi lisää pysäköintipaikkoja Riihimäen keskustaan ja asemanseudulle. Arkistokuva. Kuva: Pekka Rautiainen

 

Riihimäkeläiset ovat erittäin tai melko tyytyväisiä kaupungin asukas- ja asiointipysäköintiin.

Riihimäen kaupunki toteutti toukokuun lopulla verkkokyselyn kaupungin asukkaille ja yrittäjille kerätäkseen tietoa Riihimäen ensimmäisen pysäköintiohjelman laatimista varten.

Asukaskyselyn tarkoituksena oli selvittää Riihimäen asemanseudulla ja keskustassa liikkuvien ja asioivien näkemyksiä auto- ja pyöräpysäköinnin nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Kyselyyn saatiin 406 vastausta.

Asukaspysäköinnissä etenkin sijainti ja hinta miellyttivät vastaajia.

Asiointipysäköinnin osalta vastaajat olivat tyytyväisiä etenkin pysäköintipaikkojen saatavuuteen ja sijaintiin.

Tyytymättömyyttä riihimäkeläisissä herättää asiointipysäköintiajan riittävyys. Yli puolet vastaajista piti tärkeimpänä kehittämistoimenpiteenä Riihimäen keskustan ja asemanseudun pysäköintipaikkamäärän lisäämistä.

Myös liityntäpysäköinnin kehittämistä ja lyhytkestoisen asiakaspysäköinnin lisäämistä palveluiden läheisyydessä pidettiin tärkeänä.

Riihimäen vt. kaavoituspäällikkö Anniina Korkeamäen mukaan pysäköinti on hyvin keskeinen osa asemanseudun ja keskustan kaupunkiympäristön kehittämistä. Näkemyksiä kehittämistarpeista on hyvä kerätä nyt, sillä alueelle laaditaan yleissuunnitelmaa.

– Pysäköintiohjelmassa määriteltäviä toimenpiteitä toteutetaan muun muassa yleissuunnitelman ja sitä seuraavan asemakaavoituksen avulla Korkeamäki sanoo.

Kyselyn mukaan käytetyimmät autopysäköintipaikat ovat Hämeenkadun varressa ja Ragnar Granitin aukion pysäköintialueilla. Samoilla alueilla on vastaajien mielestä myös liian vähän pysäköintipaikkoja tai pysäköintiaika on rajoitettu liian lyhyeksi.

Suurin osa asukaskyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että pysäköinnin aikarajoituksia, maksullisuutta tai valvontaa ei pidä lisätä Riihimäen keskustassa tai asemanseudulla.

Kyselyyn vastanneista 38 prosenttia pyöräilee viikoittain ja 50 prosenttia vain kesäisin.

Kahden kolmasosan mielestä tärkein pyöräpysäköintiin liittyvä kehittämistoimenpide asemanseudulla ja keskustassa on runkolukittavien pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen.

Kaupunki kysyi myös Asemanseudulla ja keskustassa toimivilta yrittäjiltä pysäköintiin liittyviä näkemyksiä sekä asiakas- että henkilökuntanäkökulmastakin.

Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa asiakkaiden pysäköintiajan riittävyys.

Henkilökunnan pysäköinnin osalta eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa pysäköintipaikan saatavuus arkena. Kyselyyn vastasi yhteensä 56 yrittäjää.

– Pysäköintipaikkojen käyttö siten, että se on tehokasta ja palvelee mahdollisimman hyvin alueella asioivia ja työskenteleviä, voi edellyttää uusien toimintatapojen omaksumista kaupungissa. Pysäköintiohjelmassa pyritään löytämään juuri Riihimäelle parhaiten sopivat käytännöt, Korkeamäki sanoo.

Kyselyjen lisäksi kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua elokuussa kaikille avoimeen tilaisuuteen, jossa käydään läpi sekä pysäköintiohjelmaa että parhaillaan tekeillä olevaa asemanseudun yleissuunnitelmaa.

Tilaisuus pidetään keskiviikkona 14.8.2019. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla elokuun alussa.