Kanta-Häme

Laajoja uusia asuinalueita kaupungin länsipuolelle

Hämeenlinna laajenee tulevaisuudessa länteen eli Sammon, Alajärven ja Hämeen Härkätien seutuville. Uusilla pientalovaltaisilla asuinalueilla voi esimerkiksi 30 vuoden kuluttua asua 5 000 tai jopa 7 600 ihmistä.

Uusi Sampo-Alajärven osayleiskaava sisältää laajat uudet asuinalueet Tertissä, Lakeentien pellolla, Pollentien eteläpuolella sekä Luolajantien varressa. Lisäksi kaava mahdollistaa useita pienempiä asuinalueita.

Uusia asuntoalueita on kaavassa yhteensä noin 235 hehtaaria, joista Tertin alue kattaa noin puolet eli 110 hehtaaria. Asumisen reservialuetta kaava osoittaa 122 hehtaarin verran.

Laaja Tertin alue sijaitsee Hirsimäen pohjoispuolella. Se ulottuu pohjoisessa aina Hämeen Härkätiehen saakka.

Osayleiskaavaprosessi on nyt loppuvaiheissaan. Se on ollut jo viimeisen kerran yhdyskuntalautakunnan käsiteltävänä. Seuraavana on vuorossa kaupunginhallitus ja sitten valtuusto.

Viime vaiheessa kaavaehdotukseen on tehty palautteiden perusteella vain pieniä korjauksia.

Kaava sisältää myös yritysaluetta. Ratasniityn teollisuusalueelle osoitetaan 22 hehtaarin verran laajennusta, jonne voidaan osoittaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta toimintaa. Alueen pienille yritystonteille voisi sijoittaa noin 40 yritystä ja noin 200 työpaikkaa.

Liikenteellisesti kaava sisältää paljon uutta. Liikenneverkkoa aiotaan kehittää niin, että liikenne jakautuisi tasapainoisesti Hämeen Härkätien ja Ahvenistontien välillä, jotta kaikki Tertin alueen liikenne ei suuntautuisi Ahvenistontielle.

Kaava-alue on osin valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, sillä se sisältää merkittävää kyläaluetta Luolajan suunnalla sekä arvokkaita alueita historiallisen Hämeen Härkätien varrella.

Nämä on kaavasuunnittelija Marja Suutarin mukaan otettu huomioon paljolti jo kaavaluonnosvaiheessa.

– Myöhemmin on vielä tarkennettu, että uutta asutusta näille alueille tulee vain nykyisiä kyläalueita täydentäen.

Arkkitehti Johanna Närhi sanoo, että näille alueille voidaan myöntää suunnittelutarveratkaisuja.

– Näitä ei sen kummemmin kaavoiteta.

Uusi Tertin aluekin on Hämeen Härkätien lähellä. Se suunnitellaan niin, että sen ja tien väliin jää metsäalue suojaamaan maisemaa.

Ely-keskus korostaa lausunnossaan, että uudet alueet sijaitsevat alueilla, joiden käyttöönotto ei ole liikennejärjestelmien kannalta suositeltavaa. Mikäli kaupunki sijoittaa näille alueille asutusta, se saa järjestää itse sinne tiet ja joukkoliikenteen.

Esimerkiksi Hämeen Härkätiestä tulee tulevaisuudessa osa kaupungin katuverkkoa.

Vielä ei ole tiedossa, mikä alue otetaan ensin käyttöön. Vaihtoehtoja ovat Marja Suutarin mukaan Tertti, Sammon ja Hirsimäen länsipuolinen alue tai sitten jokin muu. HäSa