Kanta-Häme

Lääkäri määrittää taudin chatin kautta

Työterveysasiakkailla on nyt mahdollisuus saada yhteys lääkäriin nopeasti chatin eli nettikeskustelun kautta.

Palvelun on tarkoitus lisätä hoidon saatavuutta ja säästää sekä lääkärin että asiakkaan aikaa.

– Lääkärin työssä huomaa usein tilanteita, joissa vastaanotolle tullaan sinänsä turhaan, kun asian olisi voinut hoitaa matkustamatta vastaanotolle, kertoo Terveystalon kehitysylilääkäri Päivi Metsäniemi.

Terveystalon arvion mukaan kaksi kolmesta yleislääkärin vastaanottokäynnistä olisi hoidettavissa etäyhteydellä. Chatin avulla lääkäri voi arvioida, millaista apua potilas tarvitsee.

– Chat ei sulje pitkää hoitosuhdetta pois, vaan voi täydentää hoitoa, jossa välillä käydään vastaanotolla ja välillä vaihdetaan kuulumiset ja tilannetiedot chatissa, Metsäniemi selventää.

Chat-palveluun ei tarvitse varata aikaa. Yhteyttä varten asiakas tarvitsee Oma Terveys -palvelun ja tietokoneen tai älypuhelimen.

TyöSykkeen toimitusjohtaja Harri Virta kertoo, että TyöSykkeellä on käytössä hieman vastaava salattu viestintäyhteys asiantuntijoiden ja potilaiden välillä. Juuri nyt on meneillään kuukauden kestänyt pilottijakso.

– Asiakas voi laittaa palveluun viestin milloin tahansa omalle terveydenhoitajalleen tai tarvittaessa lääkärille. Asiantuntija ottaa siitä kopin ja katsoo, mitä on tehtävissä.

Virran mukaan etäyhteys sopii esimerkiksi verenpainemittausten kirjaamiseen. Chat-palvelua ei olla perustamassa näillä näkymin TyöSykkeeseen. Virta toivoo, että suurin osa potilaista saataisiin jo olemassa olevan viestintäyhteyden piiriin vuoden aikana.

Erilaiset etäkonsultaatiot ovat yleistyneet julkisessa ter-veydenhuollossa. Linnan Klinikan toimitusjohtajan Tiina Halisen mielestä on hienoa, että sosiaali- ja terveysala on voinut näin nopeasti reagoida asiakkaiden tarpeisiin. Halisen mukaan Linnan Klinikalla ei ole tällä hetkellä tarvetta ottaa vastaavia etäyhteyspalveluita käyttöön.

– Seuraamme markkinoita ja kuulostelemme asiakkaita. Jos jonkin yrityksen puolelta tulee aloite, niin kokeilemme mieluusti pilottijaksoa.

Halinen näkee chat-palveluiden käyttöönoton myönteisenä kehityksenä, jossa kannattaa olla mukana. Hän kuitenkin huomauttaa, etteivät etäyhteydet korvaa täysin oikeaa kontaktia potilaan ja lääkärin välillä.

– Tietyt asiat voi hoitaa etänä, kuten säännölliset kontrollikäynnit. Niissä lääkäri tietää jo, mistä on kyse. Etäyhteyden varassa voi muuten jäädä huomaamatta jotain, mihin pitäisi puuttua. Lääkäri näkee vastaanotolla enemmän.

Toistaiseksi Terveystalon chat-vastaanotolle pääsevät vain ne työterveyshuollon asiakkaat, joiden työnantaja on ottanut Oma Terveys -palvelun käyttöön työpaikalla. Terveystalossa suunnitellaan jo palvelun laajentamista yksityisasiakkaisiin.

– Eihän chat ole kummempi kuin lääkärin puhelinaika – paitsi että chat-yhteyden saa helpommin, Päivi Metsäniemi toteaa.

Päivän lehti

3.7.2020