fbpx
Kanta-Häme

Lääkärihelikopterien hälytyksistä vain kaksi prosenttia johtaa helikopterikuljetukseen

Yli puolet helikopterihälytyksistä peruttiin myöhemmin saatujen lisätietojen perusteella.
FinnHEMS on koko Suomen lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava valtion omistama yhtiö, jolla on viisi yksikköä yliopistosairaaloiden alueella ja yksi Lapissa. Kuva: Petteri Lindholm
FinnHEMS on koko Suomen lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava valtion omistama yhtiö, jolla on viisi yksikköä yliopistosairaaloiden alueella ja yksi Lapissa. Kuva: Petteri Lindholm

Lääkärihelikopterien hälytyksistä vain kolmannes johtaa lääkärin ja potilaan kohtaamiseen. Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hus) tiedotteen mukaan 100  000 hälytyksestä vain 2  000 potilasta kuljetettiin sairaalaan helikopterilla.

– Suomalaisessa lääkärihelikopterijärjestelmässä ajatus lähtee siitä, että tehohoito viedään potilaan luokse. Helikopterilla pystyy myös kuljettamaan potilaan sairaalaan nopeasti, ja monissa muissa maissa se on lähtökohta, kertoo tutkimuksesta vastannut tehohoidon erikoislääkäri ja Hus Akuutin osastonlääkäri Jouni Nurmi STT:lle.

Lääkäri siis siirtyy potilaan luokse helikopterilla ja hoitaa tarvittaessa siellä. Jouni Nurmi kertoo, että osassa tapauksista potilaan tila vakautuu niin paljon, että ensihoitajat kuljettavat potilaan ambulanssilla sairaalaan. Tarvittaessa lääkäri saattaa potilaan ambulanssilla.

Helikopterikuljetusten alhaiseen määrään vaikuttaa myös se, että yli puolet hälytyksistä peruttiin myöhemmin saatujen lisätietojen perusteella, eikä helikopteria tarvittu. Huono sää johti hälytyksen peruuntumisen 10 prosentissa tapauksista.

Tutkimus perustuu FinnHEMSin tietokannoista vuosilta 2012–2018 kerättyihin tietoihin. FinnHEMS on koko Suomen lääkärihelikopteritoiminnasta vastaava valtion omistama yhtiö, jolla on viisi yksikköä yliopistosairaaloiden alueella ja yksi Lapissa.

Tutkimuksen mukaan suuri määrä hälytysten peruutuksia voi johtaa lääkärihelikopteritoiminnan liian korkeisiin kustannuksiin. Myös kiireellistä hoitoa tarvitsevat voivat jäädä huomaamatta. Lääkärihelikopteritoiminnan ylläpitäminen on kallista, joten toiminnan kohdentaminen on tärkeää.

Suomessa korostuvat myrkytyshälytykset

Lääkärihelikopterin tuo potilaan luo useimmiten jokin tapaturmainen vammautuminen, sydänpysähdys tai neurologisesta syystä johtuva tajuttomuus, joka vaatii lääkärin suorittamaa nukuttamista ja hengityskonetta. Lääkärin ja potilaan kohtaamisista joka kymmenes johtuu myrkytystilasta. Jouni Nurmi kertoo tiedotteessa, että Suomen ensihoito hoitaa enemmän myrkytystapauksia kuin mikään muu Pohjoismaa.

– Myrkytystila on useimmiten seurausta lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäytöstä, johon saattoi liittyä myös jokin psykiatrinen ongelma, kertoo Nurmi Husin tiedotteessa.

Menot