Kanta-Häme

Lääkärivaje toi kuntiin palkkakilpailun

Terveyskeskuslääkäri, joka työskentelee Pohjois-Karjalassa, ansaitsee kuukaudessa noin 1 800 euroa enemmän kuin kollegansa Uudellamaalla.

Erot terveyskeskuslääkäreiden kuukausipalkoissa ovat maakuntien välillä suuret. Korkeimmat keskipalkat ovat vajaat 8 000 euroa ja alimmat noin 6 000 euroa.

Ero selittyy enimmäkseen lääkäripulalla. Kunnat houkuttelevat lääkäreitä monenlaisilla lisillä.

– Kysynnän ja tarjonnan laki on voimakkain syy. Alueelliset erot johtuvat ennen kaikkea lääkärien saatavuudesta, sanoo neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Kuntatyönantajista.

Karkeasti ottaen isoimmat palkat ovat seuduilla, joilla on vaikea palkata lääkäreitä ja alimpia yliopistopaikkakunnilla, joissa tarjolla on runsaasti työvoimaa.

Nybondas-Kangas muistuttaa, että maakunnissa on yleensä monta työnantajaa. Myös maakuntien sisällä palkkapolitiikka voi vaihdella.

Kunta-alalla lääkäreiden palkkaneuvottelut muodostuvat kahdesta osasta. Ensinnäkin alimmista tehtäväkohtaisista palkoista sovitaan keskitetysti virkaehtosopimuksella. Summaa kartuttavat pakolliset työkokemuslisät.

Toiseksi paikallisella sopimisella on ollut iso rooli jo ainakin 15 vuoden ajan. Paikalliseen palkkausjärjestelmään voi kuulua erilaisia yksilökohtaisia lisiä ja tulospalkkioita.

Virkaehtosopimuksen mukainen vastavalmistuneen lääkärin tehtäväkohtainen palkka on 2 777 euroa. Käytännössä terveyskeskuslääkäreiden tehtäväkohtainen keskipalkka on 4 563 euroa.

Koska korkeimmat keskipalkat ovat lähes 8 000 euroa, paikallisen palkkausjärjestelmän rooli on huomattava.

Päivystykset eivät kartuta terveyskeskuslääkärien tiliä paljon, koska päivystys toimii keskitetysti.

Teoriassa paikalliseen palkkatasoon voivat vaikuttaa muiden ammattiryhmien palkkataso sekä asumis- ja hintataso paikkakunnalla. Lääkäreiden kohdalla nämä eivät juuri vaikuta.

Lääkäriliiton neuvottelupäällikkö Laura Lindholm ei pidä ongelmallisena sitä, että kilpailu työntekijöistä on johtanut palkkaeroihin. Hänestä on tärkeämpää, että saman työnantajan alaisuudessa työskentelevien lääkärien palkkojen perusteet ovat yhtäläiset.

Mikä osa palkalla on työpaikkaa valittaessa?

– Palkka on tärkeä asia, mutta se ei ole ainoa oleellinen asia, Lindholm sanoo.

Hänen mukaansa kaikkein tärkeintä on työn hallinta kokonaisuutena. Vaativan potilastyön lisäksi tehtävä paperityö vie paljon aikaa. Nuoret lääkärit haluavat varmistaa riittävän ohjauksen ja arvostavat kollegiaalista työyhteisöä.

Palkka ei ole ykkösasia myöskään terveyskeskuslääkäri Salla Kalinaiselle, joka aloitti lokakuussa vakituisessa virassa.

Hän piti valinnassa tärkeimpänä mielekästä työnkuvaa kuten mahdollisuutta vaikuttaa työn sisältöön ja jouhevaa yhteistyötä hoitajien kanssa.

– Hyvä palkka houkuttelee kokeilemaan, mutta vasta työskentely näyttää mikä tilanne on.

Hän työskentelee Kainuussa, jossa terveyskeskuslääkäreiden keskipalkat ovat maan korkeimpia.

Lääkäriliiton tuoreiden tietojen mukaan lääkäripula on hieman lieventynyt. Silti alueellinen vaihtelu on suurta.