Kanta-Häme

Laaniityn päiväkoti loppuu

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätyi lakkauttamaan Laaniityn päiväkodin ensi elokuun alusta. Lasten ja nuorten lautakunta päätti viime kuussa asiasta päinvastoin.

Lakkautusta perustellaan sillä, että Kutalan päiväkodista vapautuu tilaa, kun esiopetusryhmät siirtyvät Tuomelan peruskorjattuihin tiloihin.

Taustalla ovat säästöt, sillä Laaniityn päiväkoti toimii vuokratiloissa. Säästöksi lasketaan 50 000 euroa vuodessa. Lisäksi ateriakuljetuksista ja sijaisuuksien järjestämisestä arvioidaan syntyvän noin 20 000 euroa säästöä.

Kaupunginjohtajat käyttivät lanulan päätökseen otto-oikeuttaan ja asia tuli kaupunginhallituksen pohdittavaksi.

LAUTAKUNTA on käsitellyt asiaa useita kertoja. Siitä äänestettiin myös valtuustossa budjettikäsittelyn yhteydessä. Valtuuston niukka enemmistö päätyi sille kannalle, että Laaniityn päiväkodista on mahdollista luopua.

Kaupunginjohtajat perustelivat nyt esitystä sillä, että valtuusto on hyväksynyt budjetin, jossa lanulan kohdalla keskeiseksi muutokseksi on kirjattu mm. Laaniityn päiväkodin lakkautus /siirto.

Päiväkodin vanhempainyhdistys on vastustanut muutosta. Kutalaa pidetään liian suurena ja monella perheellä myös matka pitenee.

Lakkautusta on perusteltu silläkin, että päivähoitopaikoista on pulaa kantakaupungin länsilaidalla. Itäpuolella on jonkin verran ylikapasiteettia.