Kanta-Häme

Lähijunia ehdotetaan paikkaamaan Hämeenlinnan junaliikennettä

Sekä Hämeen liitto että VR ehdottavat erillisissä lausunnoissaan liikenne- ja viestintäministeriölle Hämeenlinnan junaliikenteen paikkaamista lähijunin.

Molempien esitykset liittyvät joulukuussa tehtäviin osto- ja velvoitejunaliikenteen aikataulujen uudelleentarkasteluun.

Hämeen liitto esittää lausunnossaan, että Hämeenlinnasta pääsisi tulevaisuudessa kerran tunnissa sekä Helsingin että Tampereen suuntaan. Osa tästä liikenteestä toteutettaisiin niin sanotulla vyöhykeliikenteellä eli lähijunin.

Lausunnon mukaan junatiheyden tulee olla säännöllistä ja ennustettavaa, ja junien tulee pysähtyä myös Riihimäellä.

– Olemme keskustelleet VR:n kanssa nopeasta lähijunayhteydestä, jota täydennettäisiin IC-junilla, Hämeen liiton suunnittelujohtaja Heikki Pusa kertoo.

Hämeen liiton hallituksen puheenjohtaja Iisakki Kiemunki kertoo VR:n kanssa käydyissä neuvotteluissa käyneen selväksi, ettei yhtiö halua tinkiä nykyisistä nopeista kaukojunistaan.

– VR haluaa mieluummin myydä lipun pidemmälle kuin lyhyelle matkalle. Tällä tavalla junista saadaan kannattavampia suhteessa niiden täyttöasteeseen.

Kiemunki toteaa, että neuvotteluissa esiin tullut syy Hämeenlinnan junayhteyksien karsimiseen, ei ole aiemmin ollut esillä.

– Nyt käydyt keskustelut ovat olleet hyviä. Molemmat osapuolet ovat puhuneet suoraan.

Heikki Pusan mukaan junavuorojen vähentämisestä on tullut Hämeen liitolle enemmän palautetta kuin mistään muusta yksittäisestä asiasta aiemmin. Ihmisten viesti on ollut selvä: Asialle täytyy tehdä jotain.

Palautetta on selkeästi mennyt myös VR:n suuntaan, mikä on pakottanut yhtiön miettimään junayhteyksiä uudestaan.

– VR:n tiedotus on parantunut, mutta aiemmin se oli kantahämäläisiä aliarvioivaa. Meidän kannaltamme on nyt olennaista se, salliiko liikenne- ja viestintäministeriö parannuksia velvoiteliikenteeseen, Iisakki Kiemunki toteaa.

VR:n matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen toteaa VR:n lausunnossa ehdotettavan 24 viikoittaisen junavuoron lisäämistä Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere-välille. Tämä nostaisi junavuorojen määrän 125 vuoroon viikossa.

– Tavoitteemme on, että lisättävät vuorot päästäisiin aloittamaan 11. joulukuuta.

VR:n suunnanmuutos Hämeenlinnan suhteen perustuu osittain palautteeseen, mutta myös yhtiön muuttuneeseen tilanteeseen. Yhtiön tekemät tehostamiset ja helmikuinen hintojen lasku ovat nostaneet VR:n matkustajamääriä selvästi.

– Kaukojunayhteyksissä tehdyt nopeutukset ovat saaneet matkustajamäärät konkreettiseen nousuun, emmekä halua tinkiä niistä.

Kasvaneet matkustajamäärät ja toiminnan tehostaminen ovat parantaneet yhtiön tulosnäkymiä. VR:llä on kuitenkin velvoite tehdä velvoiteliikenteellä tappiota 20 miljoonaa liikenne- ja viestintäministeriön nimittämillä junavuoroilla. Nyt tilaa tappiolliselle liikenteelle on yhtiön budjetissa enemmän.

– On tyypillistä, että tiheä ja suhteellisen lyhyellä välillä ajettava junaliikenne ei tuota voittoa. Mielestämme tässä tilanteessa järkevintä on vyöhykeliikenteen kalustolla ajettavien junavuorojen lisääminen Hämeenlinnaan osana velvoiteliikennettä.

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä asiasta voidaan odottaa syyskuun lopulla. Häsa

Menot