Kanta-Häme

Ikänurkka: Ikäihmisille tulisi olla ilmaiset parkkipaikat samoin kuin ilmainen bussilippu yli 75-vuotiaille

Pentti Repo

Ikäihmisten palveluista on runsain mitoin yleistasoista tietoa, mutta mitä ikäihminen itse kokee tarvitsevansa?

Tätä lähti kyselemään Ikäihmisten raati yhteistoiminnassa Vapaaehtoiskeskus Pysäkin kanssa ja järjestettiin vapaamuotoinen kysely syyskuussa.

Tavoitteena oli koota keskikaupungilla, lähiöissä ja pitäjissä kotona asuvien ikäihmisten omakohtaisia nykyisiä tai tulevia lähipalvelutarpeita.

Kyselylomakkeessa kysyttiin: Mitä lähipalveluita sinä haluaisit käyttää, jos niitä olisi saatavilla kotisi lähellä, tavanomaisessa asiointiympäristössäsi?

Perustietoa, neuvontaa ja ohjausta terveys- ja sosiaalipalveluihin samoin kuin apua kotiarjen ongelmiin.

Kyselyyn saatiin vastauksia sähköpostitse tai ryhmätapaamisten yhteydessä täytetyillä kaavakkeilla.

Vastauksissa korostuivat erityisesti seuran, yhdessäolon ja henkilökohtaisen avun tarve, tiedonsaannin-opastuksen-neuvonnan merkitys, kotiin tuotavat palvelut ja kuljetuspalvelut.

Kotona asuvan ikäihmisen turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa oleellisesti tiedonsaanti niin akuuteissa hätätilanteissa kuin tulevaa ennakoidessa; täsmätiedotusta numeropalveluineen, yksilöllistä tietotekniikan käyttöneuvontaa, palveluopas digitaidottomille.

Pysäkille toivottiin neuvontakeskusta ja palvelukeskuksiin aktiivisuutta tiedon levittäjinä.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin toivottiin koti- ja yksilökeskeisyyttä. Omalääkäri, terveydenhoitajan ja lääkärin kotikäynnit, tieto- ja etäpalveluohjelmat.

Kuntoutuspalveluihin tarvitaan lisää resursseja ja hoivapalveluihin kokonaisvaltaista kodinhoitopalvelua, pitempiaikaista apua käyntikertaa kohti, yksi ja sama työntekijä nykyisen sirpaleisuuden sijaan. Seniorikortin ikärajaa tulee laskea.

Kotiarjen helpottamiseksi tarvitaan esteettömyyssaneerauksia, ’remonttireiska’ -palveluita sekä kodinhoito-, siivous- kylvetys-, ja ikkunanpesupalveluja.

Näiden palveluiden toteuttajina nähtiin kunnallinen tai yksityinen omakotitalkkari tai kodin pikkuaskareisiin erikoistunut yksikkö.

Elintarvikkeiden kotiinkuljetukselle, ateriapalveluille samoin kuin kaupassakäyntipalveluille on tarvetta.

Naapuri- ja ystäväpalveluina voisi järjestää kyläkutsuja, yhteisiä ruokailu- ja seurustelutilaisuuksia sekä mahdollisuuksia ulkoiluun ja lenkkeilyyn ryhmässä tai yksin tukihenkilön kanssa.

Kunnolliset liikenneyhteydet korostuivat lähiö- ja pitäjävastauksissa. Toimiva bussiliikenne lähiöistä keskustaan myös iltaisin ja useampia vuoroja päivisin. Palvelubusseja, joissa olisi rollaattoripalvelu ja poikkeamamahdollisuus tilauksesta. Ikäihmisille tulisi olla ilmaiset parkkipaikat samoin kuin ilmainen bussilippu yli 75-vuotiaille.

Yleisiä ja yhteisiä kuljetuspalveluita ja saattaja-apua tulisi organisoida kauempana oleviin asiointi- ja kulttuuripalveluihin.

Tarvitaanko varsinaista lähipalvelukeskusta? Kyllä. Se olisi yhteinen olohuone kaikille sukupolville, kohtaamispaikka ja seniorineuvola, josta saisi neuvoa ja opastusta arjen ongelmiin.

Tämän tyyppisiä kyselyitä ei liene juurikaan tehty. Voisivatko tämän kyselyn tulokset olla osana ikäihmisten ja kaupungin ikäihmisten palveluiden välistä vuorovaikutteista keskustelua ja voisiko vastauksia käyttää osana ikäihmisten palvelujen suunnittelua painottamaan ikäihmisten omaa näkökulmaa?

 

Pentti Repo

Kirjoittaja on Hämeenlinnan ikäihmisten vaikuttajaraadin puheenjohtaja