Kanta-Häme

Lähitapiolan pääekonomistia kurssilasku ei yllättänyt – toistaiseksi vain korjausliike

Kun kasvu on hidastunut, pörssilasku ei yllätä Lähitapiolan pääekonomistia.
Lähitapiolan varainhoidon pääekonomistin Jari Järvisen mukaan kasvu on hidastunut ja tunnelma on ohjannut kursseja.

– Meidän mielestämme kyse on toistaiseksi korjausliikkeestä. Jos kurssit laskisivat yli 20 prosenttia, olisimme laskumarkkinassa, sanoo Lähitapiolan varainhoidon pääekonomisti Jari Järvinen.

Pörssikurssit ovat laskeneet lähes kaikkialla maailmassa kuukauden. Helsingin pörssin yleisimmin käytetyt indeksit ovat pudonneet noin 10 prosenttia.

– Kasvu on hidastunut ja tunnelma ohjaa lyhyellä aikavälillä kursseja. Eräät sijoittajat ovat joutuneet myymään sijoituksiaan korjatakseen allokaatioitaan.

Järvinen ei pidä pörssikurssien korjausliikettä yllättävänä. Hänen mukaansa ainakaan vielä ei ole merkkejä siitä, että osakemarkkinat olisivat muuttuneet laskumarkkinaksi.

– Jos syntyy laskumarkkina, Helsingin pörssi voi laitamarkkinana joutua huonoon tilanteeseen. Sijoittajat saattavat vetäytyä kokonaan tällaiselta markkinalta.

Järvinen muistuttaa, että Helsingin pörssin kurssikehitys on ollut yksi maailman parhaista. Näin jos kurssikehitystä mitataan jollakin muulla kuin yleisindeksillä, jota painaa paljon Nokian arvo. Lähitapiolan varainhoito ei käytä yleisindeksiä.

– Me käytämme esimerkiksi portfolioindeksiä (CAP) tai Helsinki 25 -indeksiä. Ei ole ainoaa oikeaa tai väärää. On aina mietittävä, mitä indeksi sisältää.

Järvisen mukaan olemme eläneet vuoden 2008 finanssikriisin jo kymmenen vuotta sekulaarista stagnaatiota. Tällä tarkoitetaan pitkää pysähtyneisyyden tilaa, jonka aikana talouskasvu on hidasta. Korot on painettu nollan molemmin puolin.

– Yhdysvalloissa on jo positiivinen reaalikorko. Ei ole ihme, jos sijoittajat suuntaavat siellä varojaan osakkeista korkotuotteisiin.

Keskuspankkikorkoja pitäisi käyttää suhdannevälineenä niin, että korkoja nostettaisiin talouskasvun kiihtyessä. Euroopan keskuspankki aikoo käynnistää koronnostot ensi vuoden lopulla. Järvinen pitää mahdollisena, että se ei ehdi nostaa korkoja tämän noususuhdanteen aikana.

– Kansainvälinen talouskasvu hidastuu. Voi olla, että aika käy vähiin.

Nollakoron on pelätty muodostavan kuplia talouteen, jotka puhkeavat yllättäen tai sulavat vasta pitkän ajan kuluessa.

– Kasvu hidastuu, mutta meillä ei ole tietoa, milloin kuplat puhkeavat vai purkautuvatko ne.

Laajan kansanosan sijoitustoimintaa on kutsuttu kansankapitalismiksi. Järvinen julistautuu kansankapitalismin vankaksi edistäjäksi.

– Pyrimme kaikin tavoin edistämään kansankapitalismia. Kun ihmisellä on säästöjä, ne helpottavat hänen elämäänsä yllätyksissä.

Kansankapitalismia arvostellaan siitä, että kaikki ihmiset eivät ymmärrä tarpeeksi esimerkiksi arvopaperisijoittamisesta. Ihmisten pitäisi itse tietää, mihin he sijoittavat varansa. Erilaiset tietämyksen tasot mutkistavat myös varainhoitoa ja sijoitusten suosittelua.

– Sijoittamiseen liittyy moninaisia ja vaikeita asioita. Ihmisten on itse mietittävä pari asiaa. Yksi niistä on riskinottokyky.

Järvinen ei suosittele sellaisia sijoituksia, joista on luovuttava esimerkiksi kurssilaskun aikana.

– Meidän tehtävämme on tarjota mielenrauhaa. Emme voi tuotoista luvata mitään, mutta riskejä voi hallita.

– Tämä ei tarkoita sitä, että ei otettaisi riskejä. Asiakkaan on kuitenkin oltava sinut sijoitustensa kanssa. HÄSA