Kanta-Häme

Lahjoitukset ovat Koivikon pelastus jatkossakin

Kahden potilaspaikan lisäys tuo pientä helpotusta Hämeenlinnassa toimivan Koivikko-kodin taloudelliseen tilanteeseen.

Paikat lisättiin saattohoitokotiin viime vuoden lopulla pienien muutostöiden turvin. Saattohoitokodin johtaja Riikka Koivisto kertoo, ettei potilaspaikkojen lisääminen nykyisiin tiloihin ole kuitenkaan enää tämän jälkeen mahdollista.

Tänäkin vuonna yritysten, yhteisöjen ja yksityisten ihmisten tekemät lahjoitukset näyttelevät merkittävää roolia Koivikko-kodin taloudessa. Viime vuonna lahjoituksia saatiin noin 100 000 euron edestä.

– Pääosa varoista tulee kunnilta, jotka ostavat palvelua. Tämän summan jälkeen perustoiminta jää kuitenkin tappiolliseksi, jonka jälkeen meille on ollut todella tärkeänä apuna hyväntekeväisyys. Ei mene päivääkään, että emme kiitollisena mieti tahoja, jotka toimintaa tukevat.

Suurin kuluerä on ammattitaitoinen henkilöstö. Seuraavaksi isoin kulu on hoitotarvikkeet ja lääkkeet.

Vapaaehtoistoiminta huutaa vetäjää

Viime vuonna Koivikko-kodin omistava ja toimintaa ylläpitävä Koivikkosäätiö haki RAY:ltä 80 000 euron avustusta vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi. Tukea ei kuitenkaan herunut.

Tuen turvin taloon olisi palkattu vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. Tällä hetkellä noin 30 hengen vapaaehtoisjoukkoa ohjaa yksi talon lähihoitajista oman työnsä ohella.

– Vapaaehtoistyöntekijät ovat meille tärkeä voimavara. He toimivat Koivikossa pyyteettömästi, tuovat sisältöä potilaiden arkeen ja lisäävät toiminnallaan elämänlaatua.

Vapaaehtoiset lukevat ja ulkoilevat potilaiden kanssa, vierailevat huoneissa hemmottelukärryjen kanssa, järjestävät lauluhetkiä ja ovat läsnä.

– Toiminnan tulee olla valvottua, turvallista ja ohjattua, kuten esimerkiksi Pirkanmaan hoitokodilla, jossa vapaaehtoisia on mukana noin sata henkeä.

Vapaaehtoisten määrää on tarkoitus lisätä vielä kevään aikana, tarve olisi noin kymmenelle uudelle ihmiselle.

Raha-automaattiyhdistyksen tuella olisi ollut tarkoitus myös tehdä esteettömyyteen tähtääviä muutoksia. Nyt Koivikko-kodissa mietitään, miten sekä muutokset voitaisiin toteuttaa että vapaaehtoistoiminta voitaisiin koordinoida ilman ulkopuolista tukea.

Harjoittelijoiden määrä lisääntyy

Viime syksynä Suomen palliatiivisen lääketieteen yhdistys myönsi Koivikolle palliatiiviseen eli saattohoitoon erikoistuneen erikoisyksikön luvan ja aseman.

Erikoisyksikköasema merkitsee käytännössä sitä, että Koivikko voi toimia saattohoitoon erikoistuvien lääkäreiden harjoitteluyksikkönä.

– Yhteistyö eri erikoislääkäreiden kanssa lisääntyy, kun he konkreettisesti työskentelevät Koivikossa lääkärin rinnalla harjoittelunsa ajan. Aikaisemmin meillä ei käynyt harjoittelussa lääkäreitä palliatiivista erityispätevyyttä hankkiessaan, Riikka Koivisto kertoo.

Palliatiivisia erikoisyksiköitä Suomessa on tällä hetkellä kymmenisen kappaletta. (HäSa)

Mainos