Kanta-Häme

Lainmuutos vauhditti LKV-kokeen suosiota

Hämeen kauppakamarin toimialueella kiinteistönvälitysalalle on saatu 14 uutta laillistettua välittäjää.

Marraskuussa järjestettyyn laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV) -kokeeseen osallistui 510 henkilöä, joista sen suoritti hyväksytysti 177 eli 35 prosenttia osallistujista. Laillistettu vuokrahuoneistonvälittäjä (LVV) -kokeeseen osallistui 15 henkilöä, jotka kaikki läpäisivät kokeen.

Kiinteistönvälitysalan kokeen suosio löi entiset ennätykset.

– Kokeen kiinnostavuus johtuu joulukuussa annetusta lainsäädäntöehdotuksesta, jonka mukaan jokaisessa välitysliikkeen toimipaikassa on vähintään puolella välittäjistä oltava välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. On sekä kiinteistöalan että kuluttajien edun mukaista, että koulutukseen ja ammattipätevyyden hankkimiseen panostetaan, sanoo lakimies Anne Horttanainen Keskuskauppakamarista.

Voimassa olevan lain mukaan välitysliikkeen toimipaikassa välitystoimintaan osallistuvista henkilöistä vain yhdellä on oltava LKV-pätevyys. Myyntineuvottelijat ovat usein vastanneet esittelyistä ja myyntityöstä. LKV-kokeen suorittanut välittäjä vastaa kauppojen oikeellisuudesta.

Ryhtiä alalle

Etelä-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimitusjohtaja, LKV Reetta-Maria Tolonen-Salo pitää lakimuutosta hyvänä.

– Uusi laki tuo ryhtiä ja luo luottamusta kiinteistönvälittäjien ammattitaitoon. Aikaisemmin kynnys ryhtyä välittäjäksi on ollut matalampi. Meidän tavoitteemme on, että kaikki työntekijämme suorittavat tutkinnon.

Vain LKV-kokeen hyväksytysti suorittanut saa käyttää kiinteistönvälittäjä-nimikettä tai LKV-lyhennystä. Nimikettä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnon välittäjä saa käyttää vain LKV- tai LVV-kokeen suorittanut henkilö.

Keskuskauppakamarin järjestämiin LKV-kokeisiin on osallistunut vuodesta 2001 lähtien noin 8 100 kokelasta, joista noin 3 000 on suorittanut kokeen hyväksytysti. LVV-koetta on järjestetty vuodesta 2001. (HäSa)

Mainos