Kanta-Häme

Laitonta ulkomaalaista työvoimaa kartoitettiin Hämeessä - Valvonta kohdistui ravintoloihin ja autopesuloihin

Kuvituskuva ei liity uutiseen.
Arkistokuva.

Hämeen poliisilaitos otti osaa Päijät-Hämeessä Poliisihallituksen valtakunnallisen teeman mukaiseen ulkomaalaisen työvoiman valvontaan sekä veronumerovalvontaan.

Suoritetun valvonnan tuloksina poliisin näkökulmasta asiat olivat pääsääntöisesti kunnossa.

Poliisi tarkasti valvonnan aikana viisi kohdetta ja 35 henkilöä, joista ulkomaalaisia oli 25. Valvontaan käytettiin työaikaa 65 tuntia.

Yhdelle laittomasti maassa oleskelevalle kirjattiin seuraamuksena sakko.

 

Käynneillä havaittujen puutteiden osalta Verohallinto tekee tarvittavia selvittelyjä.

Aluehallintovirasto havaitsi puutteita työntekijäluetteloissa, kulkulupaluetteloissa ja tunnistekorteissa sekä kaipaa selvitystä palkkauksesta ja työajoista. Lisäksi ilmeni puutteita lähettävien yritysten edustajan asettamisessa.

Poliisilaitos suoritti valvontaa yhteistyössä aluehallintoviranomaisen ja verohallinnon kanssa.

Valvonnan tavoitteena oli löytää laittomasti maassa oleskelevia ja työskenteleviä ulkomaalaisia.

Lisäksi tavoitteena oli havaita luvattomasti ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaavia ja työnantajavelvollisuuksia laiminlyöviä työnantajia, sekä tunnistaa mahdollisia ihmiskaupan uhreja.

 

Valvontakohteet valikoituivat viranomaisyhteistyössä ennakkoon tehtyjen analyysien, vinkkitietojen sekä valvontasuunnitelman pohjalta.

Valvonta kohdistui muun muassa ravitsemus- ja rakennusaloille sekä autopesuloihin.

Käytännössä poliisi suoritti valvontaa ja tarkasti maassa olon edellytyksiä etukäteisanalyysin pohjalta tehdyn valvontasuunnitelman mukaisesti yllättäen ja ennakkoon ilmoittamatta. Valvonnan kohteille ilmoitettiin paikan päällä selkeästi, mitkä viranomaiset ovat valvontaa toteuttamassa.

Poliisi keskittyi valvonnassaan ulkomaalaisten maassa oleskelun edellytysten selvittämiseen, mahdollisiin maassa oleskelun esteisiin, kuten maahantulokieltojen esiintymisiin, matkustusasiakirjojen, viisumien ja oleskelulupien aitouteen ja voimassaoloon sekä turvaamaan yhteistyönä toteutetun valvonnan häiriöttömän kulun. HäSa

 

 

Päivän lehti

22.1.2020