Kanta-Häme

Lakimuutos tuplaisi lastensuojeluväen

Jos hallituksen esitys lastensuojelulain uudistamiseksi menee läpi sellaisenaan, kuntien on palkattava merkittävästi lisää työntekijöitä lastensuojeluun.

Hämeenlinnassa muutos tarkoittaisi käytännössä sitä, että lastensuojelun avohuollossa toimivien sosiaalityöntekijöiden määrä olisi jopa tuplattava.

Parhaillaan lausuntokierroksella olevan lakiesityksen mukaan lastensuojelun aktiivisessa vaiheessa olevan lapsen tulisi tavata sosiaalityöntekijäänsä vähintään kahden tunnin ajan kuukaudessa.

Hämeenlinnassa on tällä hetkellä lastensuojelun avohuollossa 530 lasta. Heidän kanssaan työskentelee yhteensä kahdeksan sosiaalityöntekijää, joten yhden työntekijän vastuulla on 66 lasta.

Jos heistä jokaista tavattaisiin jatkossa esityksen mukaisesti kahden tunnin ajan joka kuukausi, sosiaalityöntekijöillä jäisi muihin työtehtäviinsä aikaa vain runsaat kolme päivää kuukaudessa.

Tuntuva lisälasku

Täysin epärealistinen tavoite, toteaa palvelujohtaja Eija Leppänen Hämeenlinnan kaupungilta.

Hänen mukaansa lakiluonnokseen kirjattu tavoite on sinänsä hyvä ja nostaisi toteutuessaan lastensuojelutyön laatua. Sillä ei vain ole mitään tekemistä kunnallisen arkitodellisuuden kanssa.

– Jos lakiin tuodaan tällainen muutos, pitäisi samalla selvittää, onko sen toteuttamiseen realistisia mahdollisuuksia. Näin arjen näkökulmasta niitä ei ole.

Hänen mukaansa ongelmallista laissa on myös se, ettei siihen ole tarkkaan kirjattu, mitä siinä mainitulla ”aktiivisella vaiheella” tarkoitetaan.

– Periaatteessa lastensuojelun kaikki avohuollon piirissä olevat lapset ovat aktiivisessa vaiheessa, joten koskeeko muutos kaikkia heitä? Leppänen kyselee.

Mikäli näin on, Hämeenlinnassa uudistus tietäisi usean sadan tuhannen euron lisäkuluja kaupungille.

Lisärahaa ei luvata

Ministeriö ei ole varautunut lisäämään uudistuksen myötä kuntien valtionosuuksia. Hallituksen esityksessä todetaan, että muutokset on mahdollista toteuttaa nykyisillä määrärahoilla.

– Se on idealistinen ajatus. Lakiesityksen nykytilannetta arvioivassa luvussakin todetaan monessa kohtaa, että suurin syy puutteisiin on kiire, eikä työntekijöillä ole riittävästi aikaa seurata avohuollon tukitoimien vaikuttavuutta. Ylikuormitus on tunnustettu tosiasia jo nyt, Leppänen sanoo.

Hän on ollut mukana kirjoittamassa Hämeenlinnan kaupungin lausuntoa ministeriölle yhdessä palvelujohtaja Marja Hännisen ja tilaajajohtaja Jari Pekurisen kanssa.

Lausunnossa todetaan, että muutos lisää tarvetta nostaa lastensuojelun työntekijöiden määrää.

– Ellei sosiaalityöntekijöiden ylisuuriin asiakasmääriin kyetä puuttumaan, on olemassa erittäin suuri vaara, että lakimuutos jää voimaan tullessaan kuolleeksi kirjaimeksi, lausunnossa sanotaan.

Selvitykset kasvussa

Leppänen muistuttaa, etteivät lapset ole ainoa taho, joita sosiaalityöntekijät tapaavat. Heidän päivänsä kuluvat myös läheisten, vanhempien, verkostotapaamisten sekä asiaan liittyvien lukuisten paperitöiden merkeissä.

– Jos lakimuutos toteutuu ja sitä myös seurataan, emme me mitenkään selviä siitä tällä kuormituksella. Emmehän me pärjää nykyistenkään lakisääteisten tehtäviemme kanssa, Leppänen muistuttaa.

Hämeenlinnan lastensuojelutarpeen selvityksistä ehditään tällä hetkellä hoitaa noin 90 prosenttia lain vaatimassa kolmessa kuukauden määrärajassa. Aluehallintovirasto on uhannut kaupunkia sakolla, elleivät käsittelyajat nopeudu.

Sen jälkeen lastensuojeluun on palkattu yksi työpari sekä yksi sosiaaliohjaaja lisää. Silti työt kasaantuvat, sillä lastensuojeluilmoitusten määrä kasvaa koko ajan.

Viime vuonna lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin Hämeenlinnassa yli 60 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kaupungin ensi vuoden budjetissa lastensuojeluun ei näillä näkymin esitetä lisää työntekijöitä.

– Se ei näytä tässä taloudellisessa tilanteessa realistiselta. Jatkamme siis nykyisellä joukolla, Leppänen sanoo. (HäSa)

Päivän lehti

28.1.2020