Kanta-Häme

Lakkautettavan sotilasläänin johto uusiin tehtäviin

Sotilasläänit katoavat puolustusvoimien organisaatiokaavioista vuodenvaihteessa. Myös Länsi-Suomen sotilaslääni ja sen esikunta lakkautetaan kuluan vuoden viimeisenä päivänä.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla sotilasläänille kuuluneet tehtävät siirtyvät ensi vuonna Panssariprikaatille. Asevelvollisten ja reserviläisten asiakaspalvelu säilyy edelleen aluetoimistoissa Tampereella, Lahdessa ja Jyväskylässä.

Uudistuksen yhteydessä otetaan maavoimien joukko-osastoissa käyttöön apulaiskomentajan tehtävä. uuteen tehtävään kuuluu muun muassa poikkeusolojen valmisteluja, viranomaisyhteistoimintaa sekä maanpuolustushengen vaalimista.

Tammikuun ensimmäisenä päivänä panssariprikaatin apulaiskomentajana aloittaa eversti Jukka Orava, joka toimii tällä hetkellä Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan esikuntapäällikkönä. Panssariprikaatin komentajana jatkaa eversti Pekka Järvi.

Länsi-Suomen sotilaslääniä tällä hetkellä johtava prikaatikenraali Pekka Toveri siirtyy sotilasläänin lakkauttamisen jälkeen Helsinkiin Kaartin Jääkärirykmentin komentajaksi. (HäSa)