Kanta-Häme

Lammi saa pitää lukionsa

Pitkään saatiin Lammilla jännittää, mutta lopulta kävi hyvin. Koulutuskuntayhtymä Tavastian tekemässä selvityksessä esitetään, että Lammin lukio säilytetään.

Lukio on ollut lakkautusuhan alla, koska tulevaisuudessa on entistä vähemmän rahaa käytettävänä lukioiden pyörittämiseen. Tämä johtuu siitä, että valtio pienentää valtionosuuksia, jotka kohdistuvat lukiokoulutukseen.

Lammin lukion lakkauttamisesta koituvat säästöt jäävät kuitenkin pieneksi, kertoo selvitys. Tämän takia noin 120 oppilaan lukio tullee Lammilla pysymään myös jatkossa.

– Ennen kaikkea olen tyytyväinen opiskelijoiden puolesta. Toivon, että tämä antaa lukion henkilökunnalle ja opiskelijoille työrauhan, Lammin lukion rehtori Esa Kähkönen kertoo.

Oppilaita kuultiin

Lukion lakkautus olisi selvityksen mukaan tuonut Lammin lukiota pyörittävälle Koulutuskuntayhtymä Tavastialle noin 210 000 euron säästöt.

Toisaalta kaupungin vastuulle siirtyisivät vanhan lukion laitteiden ja kiinteistöjen kunnossapito, joten lopullisen nettosäästön arvioitiin jäävän 30 000 euroon.

Selvityksessä kuitenkin arvioidaan, että Lammin tuntijakoa supistamalla voidaan säästää jopa 50 000 euroa.

– Uskon, että pystymme vastaamaan säästöpaineisiin ja samalla säilyttämään laadukas opetus, Kähkönen toteaa.

Taloudellisten syiden lisäksi vaakakupissa painoi Lammin lukiolaisten ja yläkoululaisten mielipiteet. Työryhmä järjesti lammilaisille oppilaille kyselyn, jossa selvitettiin, mitä vaikutuksia lukion lakkauttamisella olisi opiskelijoiden arkeen.

Yli 250 vastaajan joukosta ei juuri myönteisiä kantoja löytynyt.

Tavastian lukioliikelaitoksen vs. johtava rehtori Jouni Haajanen myöntää, että oppilaiden ja opiskelijoiden mielipiteet vaikuttivat lopputulokseen.

– Monen elämä olisi vaikeutunut, jos lukio olisi jouduttu lakkauttamaan, Haajanen sanoo.

Lammin lukion oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lauri Mäkelä on tyytyväinen kuntayhtymän selvitystyön päätökseen ja siihen, miten oppilaita kuultiin.

– Kyllähän se helpottaa, kun ei tarvitse lähteä kulkemaan. Minun äitini on Lahden suunnalla töissä, joten koulukin olisi vaihtunut sinne päin, ensimmäistä vuosikurssiaan Lammin lukiossa opiskeleva Mäkelä toteaa.

Säästöt saatava jostain

Lammin lukiossa toiminta jatkuu, ainakin jos kaupungin tilaajajohtajaa Markku Rimpelää on uskominen. Lakkautuspäätös olisi tullut käytännössä kaupungin, ei lukioliikelaitoksen kautta.

– Kyllä selvityksen viesti on meille hyvin yksiselitteinen, ja ainakin asian esittelijänä tulen olemaan selvitystyön ehdotuksen kannalla, Rimpelä kertoo.

Viime kädessä lukion säästöt ovat päättäjien käsissä, ja Rimpelän mukaan lukioiden tilanteet tulevat joulukuuhun mennessä lasten ja nuorten lautakunnan kokoukseen.

Pohdittavaa nimittäin on.

Lukioliikelaitos Tavastia on esittänyt kaupungilta 600 000 euron lisärahoitusta lukioiden pyörittämiseen. Rimpelän mukaan lisärahoituksen suhteen voi olla aika hiljaista.

– Lisärahoitukseen kaupungilla ei ole varaa, vaan kaikki mahdolliset säästöt, mitä lukiotoiminnasta pystytään tekemään, pitää penkoa, Rimpelä sanoo.

Lukioliikelaitoksen johtava rehtori Haajanen ei pidä lisärahoituspyyntöä kohtuuttomana.

– Ryhmäkokoja muuttamalla emme pysty tuomaan lisäsäästöjä. Vertauskohtana voisi käyttää sitä, että Hattulan kunta päätti ensi vuodeksi rahoittaa alaisuudessamme toimivan Parolan lukion tuntikehystä 406 000 eurolla, Haajanen toteaa. (HäSa)