Kanta-Häme

Lammi-Tuulos ja Jukola kokeilualueiksi

Valinnanvapaus tulee ajankohtaiseksi Jukolan sekä Lammin ja Tuuloksen alueella asuville ehkä jo ensi vuoden alussa.

Kaupunginhallitus päätti hakea valtionapua valinnanvapauskokeiluun.

Se myös vahvisti terveyden ja toimintakyvyn lautakunnan päätöksen, että kokeilualueet ovat Jukola ja Lammi-Tuulos.

Niiden asukkaista tulee koekaniineja, joiden valintoja julkisten ja yksityisten palvelujen välillä seurataan.

Asiakkaiden kokemukset ja palaute otetaan huomioon palvelujen kehittämisessä.

Kokeilussa testataan valinnanvapautta terveyspalveluissa, mutta myös joissakin sosiaalipalveluista.

Valinnanvapaus koskisi palveluohjausta ja sähköisiä palveluja, puhelinpalvelua ja neuvontaa, lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoa, avomielenterveyspalveluja sekä sosiaaliohjaajan palveluohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia.

Kaupunki ei supista omaa palvelutarjontaansa vuonna 2017. Etukäteen on hankala arvioida, missä määrin kokeiluun osallistujat valitsevat palvelunsa yksityiseltä puolelta.

Hämeenlinna on valmistautunut kokeiluun järjestämällä info- ja keskustelutilaisuudet mahdollisille palvelutuottajille.

Kokeilua rahoittavat STM ja Sitra, jonka tuella Hämeenlinna on jo tehnyt alustavia valmisteluja useita kuukausia.

Sitra on tähän mennessä rahoittanut projektipäällikön työtä. Tavoitteena on löytää myös uudenlaisia toimintamalleja, joiden kokeilua voi tukea.

Noin tusinan verran kuntia ja kuntayhtymiä on ollut kokeilusta kiinnostunut. Päätöstä kokeilukunnista tehdään lokakuussa.

Kokeiluun on tarjolla noin 10 miljoonan euron rahoitus. Kokeilukuntia valitaan ehkä 4-5.

Yhtenä vaihtoehtona kokeilualueeksi oli myös Ojoinen, mutta tetolan enemmistö oli äänestyksessä nyt valittujen alueiden kannalla. HÄSA