Kanta-Häme

Lämpölaitoksen arviointi alkaa

Karanojalle suunnitteilla olevan kyllästetystä puusta lämpöä tuottavan Demoliten laitoksen ympäristövaikutusten arviointi alkaa toukokuussa, kun laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) astuu voimaan.

– Arviointi käynnistyy selostusvaiheella, jolloin keräämme tietoa, millaisia vaikutuksia lämpölaitoksella olisi niin ympäristöön kuin ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, ympäristövaikutusten arvioinnin tekevän Rambollin ryhmäpäällikkö Kirsi Lehtinen kertoo.

Selostusvaiheen on määrä olla valmis syksyllä.

Arviointi tehdään 1–2 kilometrin säteellä Karanojasta. Lehtisen mukaan alueen ulkopuolella ei oleteta ilmenevän merkityksellisiä ympäristövaikutuksia.

– Lähin asutus lämpölaitoksesta on kahden kilometrin päässä Janakkalan Viralassa ja Myllynkylän alueella. Sen suhteen myös melusta ja tärinästä aiheutuvat haitat olisivat vähäisiä, Lehtinen kertoo.

Taajama-alueen ulkopuolella sijaitsevan hankealueen lähiympäristö on sulkeutunutta metsätalousaluetta.

– Lämpölaitos ei lähtökohtaisesti aiheuta hajuhaittoja.

Kyllästetyn puun polttoprosessin osalta YVA:ssa tarkastellaan sekä arinapoltto- että leijukerrospolttotekniikkaa.

– Arinapoltossa savukaasut kulkisivat lämmön talteenotto-osaan ja leijukerrospolttotekniikassa lämmönvaihtimille, Demoliten toimitusjohtaja Tommi Tähkälä kertoo.

Luontoselvitys laaditaan kevään ja kesän aikana.

Lähimmät pohjavesialueet ovat 1,6 kilometrin päässä (Hattelmalanharju ja Virala). Suunnitteilla ovat jätevedenpuhdistamolle johtavat tasausaltaat. Puhdas vesi johdettaisiin luontoon sen tunnistavan järjestelmän kautta.

– Ilmanpäästöjen vaikutuksen puolestaan arvioidaan ilmanpäästömallinnuksen tietojen avulla, Lehtinen sanoo.

Samalla perusteella arvioidaan vaikutukset meluun, ihmisten terveyteen ja kasvillisuuteen.

Sosiaalisten vaikutusten ensisijaisena tiedonhankintamenetelminä käytetään kaikille avointa työpajaa.

– Vaikutusalueella oleville asukkaille järjestetään työpaja loppukesästä. Siitä tiedotetaan erikseen, Lehtinen kertoo.

Ely-keskuksen yhteysviranomainen Markku Paananen muistuttaa, että Karanojan hankkeen tarkoituksena on jätehuoltoinfran nykyaikaistaminen.

– Tavoitteena on saada lupa hankkeelle. Lämmöntuottopalvelu palvelisi mm. alueen teollisuutta.

Elyn lisäksi myöskään Hämeen liitolla ei ole mitään hanketta vastaan. Arviointiselostuksen on tarkoitus valmistua joulukuussa.

Mielipiteensä YVA-ohjelmasta voi lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.hame@ely-keskus.fi omalla nimellään ja osoitteellaan varustettuna.

Ely-keskus toivoo, että mielipiteen lähettäisivät erityisesti he, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Kirjallisen mielipiteen takaraja on 5. toukokuuta.

Keskiviikkona Visamäessä Hamkin korkeakoulukeskuksen auditoriossa pidetyssä tilaisuudessa hanke ei herättänyt sen enempää kysymyksiä kuin kritiikkiäkään. Paikalla oli vain muutama kuuntelija. HäSa

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic